Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 831


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 11Letter G, page 12Letter H, page 13Letter CH, page 14Letter I, page 14Letter J, page 17Letter K, page 17Letter L, page 18Letter M, page 19Letter N, page 21Letter O, page 23Letter P, page 23Letter Q, page 28Letter R, page 28Letter S, page 31Letter T, page 35Letter U, page 36Letter V, page 37Letter W, page 40Letter X, page 41Letter Y, page 41Letter Z, page 41
First pagePrevious page|...|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|...|Next pageLast page
found: 831 records, displayed 501 - 520
Polyadenylation and mechanisms of nuclear RNA quality control (084316/Z/07/Z)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:9/2008 - 8/2016
Investor/Programme:Wellcome Trust / Wellcome Trust Projects
more
Polymerní a nanočásticové technologie pro moderní udržitelné včelařství (TA04020318)
MU Investigator:RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2014 - 12/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Poradenství na MU a vývoj portálu (ROZV/09/2016)
MU Investigator:
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Porozumění hybridnímu PVD-PECVD procesu s cílem řídit růst nanostrukturovaných kompozitních vrstev (GAP205/12/0407)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Portál a kniha 100metod.cz: „100 metod pro výzkum, analýzu a design informačních služeb“ (MUNI/FR/1467/2015)
MU Investigator:PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Posílení praktických aspektů výuky předmětu Mezinárodní účetní standardy (MUNI/FR/1093/2015)
MU Investigator:Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Posilování praktických aspektů výuky interních oborů u zahraničních studentů (MUNI/FR/1458/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Postoje k sociálnímu státu po ekonomické krizi (GA15-21263S)
MU Investigator:Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Praktická výuka environmentální publicistiky na FSS MU (MUNI/FR/1340/2015)
MU Investigator:Mgr. Vojtěch Pelikán
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Prameny k novověké filosofii a vědě (MUNI/FR/0913/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat (GA15-20763S)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
PRECIPITATION OF SCHIZOPHRENIA-LIKE PHENOTYPE BY PRENATAL INFLUENCES: ASSESSING THE ROLE OF THE ENDOCANNABINOID SYSTEM (3SGA5789)
MU Investigator:Dr. Vincenzo Micale, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:10/2013 - 9/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / SoMoPro
more
Pre-clinical genotype-phenotype predictors of Alzheimer's disease and other dementia (237250)
MU Investigator:Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:6/2014 - 5/2016
Investor/Programme:European Union / Other grant research and development projects
more
Predikce konverze klinicky izolovaného syndromu do roztroušené sklerózy pomocí pokročilých technik zobrazení magnetickou rezonancí (15-32133A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Prevence a profylaxe multimorbidity seniorů II (MUNI/A/1197/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Primární prevence rizikového chování na ZŠ. Program "Normální je nekouřit do základních škol" (DAR-2055-oZ-2015-II)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2015 - 9/2016
Investor/Programme:League Against Cancer Prague / The League Against Cancer Prague Projects
more
Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska (GA16-05791S)
MU Investigator:Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Producing pedagogical knowledge for improvement: altering teaching situations for the better (GA14-06480S)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Profesionalita poskytovatelů služeb kariérového poradenství na vysokých školách (MUNI/21/HLO/2016)
MU Investigator:Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Profil senzomotorických schopností dospívající populace 6 – 18 let (MUNI/A/1428/2015)
MU Investigator:Mgr. Adam Hromčík
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|...|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|...|Next pageLast page
found: 831 records, displayed 501 - 520