Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 1081


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 8Letter E, page 9Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 17Letter J, page 22Letter K, page 22Letter L, page 23Letter M, page 24Letter N, page 27Letter O, page 29Letter P, page 30Letter Q, page 37Letter R, page 37Letter S, page 41Letter T, page 46Letter U, page 48Letter V, page 48Letter W, page 53Letter X, page 53Letter Y, page 53Letter Z, page 53
First pagePrevious page|...|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|...|Next pageLast page
found: 1081 records, displayed 501 - 520
Modelové kategorie (GAP201/11/0528)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Moderní přístupy k hojení ran (MUNI/FR/0448/2014)
MU Investigator:MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Moderní trendy v problematice testování při výuce medicíny (MUNI/FR/0057/2014)
MU Investigator:RNDr. Martin Komenda
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Modernizace a restrukturalizace sociálních služeb v ČR: studie vybraných oblastí (LD13063)
MU Investigator:PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:3/2013 - 4/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / COST CZ
more
Modernizace a zkvalitnění výuky programování grafických aplikací (MUNI/FR/0038/2014)
MU Investigator:RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY CELÉ SEKCE OFTALMOPEDICKÝCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH NAVÁZÁNÍ NA PRAXI (MUNI/FR/0141/2014)
MU Investigator:Mgr. Martin Vrubel
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Modernizace výukových strategií ve skupině předmětů Special Education vyučovaných v anglickém jazyce (MUNI/FR/0304/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET (CZ. 1.07/2.2.00/28.0038)
MU Investigator:Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:4/2012 - 3/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Modernization of the Czech social policy: towards employment friendly model ? (GAP404/11/0086)
MU Investigator:Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie za účelem zvýšení konkurenceschopnosti (CZ.1.07/2.2.00/28.0240)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie (CZ.1.07/2.2.00/28.0182)
MU Investigator:RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací (NT11420-6/2010)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2010 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem (NT13190)
MU Investigator:Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie (NT13493-4/2012)
MU Investigator:Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Molekulární charakterizace gamma a delta řetězců T-buněčných receptorů a (MUNI/11/InGA09/2013)
MU Investigator:Mgr. Andrea Knight, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Interní projekty LF
more
Molekulární mechanismy auxín-cytokinínové interakce v regulaci rostlinné organogenese (GA13-39982S)
MU Investigator:Mgr. Eva Frimlová, PhD.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:2/2013 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Molekulární mechanismy nekanonické Wnt signalizace v leukémii (GAP301/11/0747)
MU Investigator:Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Molekulární patofyziologie vybraných komplexních nemocí (MUNI/A/1003/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Molekulární průkaz a analýza invazivních kmenů small colony variants (SCV) a rezistentních kmenů S. aureus od pacientů s cystickou fibrózou (NT12395-5/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:6/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Molekulární typování původce syfilis v Jižní Americe (Argentinská republika) a v Evropě (Česká republika). (7AMB13ARO20)
MU Investigator:Prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
First pagePrevious page|...|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|...|Next pageLast page
found: 1081 records, displayed 501 - 520