Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1023


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 5Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 13Letter G, page 15Letter H, page 15Letter CH, page 16Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 21Letter L, page 22Letter M, page 23Letter N, page 26Letter O, page 27Letter P, page 29Letter Q, page 34Letter R, page 34Letter S, page 37Letter T, page 42Letter U, page 44Letter V, page 45Letter W, page 50Letter X, page 50Letter Y, page 50Letter Z, page 50
First pagePrevious page|...|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|...|Next pageLast page
found: 1023 records, displayed 541 - 560
Objektivizace tíže ICHDKK pomocí termovizní kamery na základě zátěžových testů – metoda prvního kontaktu (MUNI/A/0894/2015)
MU Investigator:Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Obrazová dokumentace ve výuce dentální hygienistky (MUNI/FR/1518/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Od národopisu k evropské enologii (MUNI/A/1148/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Od pokroku vědy k pokroku lidstva (MUNI/21/SPE/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření (GA15-20970S)
MU Investigator:Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Odborná edice pastorálního románu La Nouvelle Astrée (MUNI/21/DOL/2016)
MU Investigator:PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Odborná exkurze „Učit se číst čtením v němčině jako cizím a druhém jazyce“ (75p15)
MU Investigator:Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2016 - 6/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Odborná praxe pro studenty oboru Literatura a mezikulturní komunikace (MUNI/FR/1286/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Katarína Belejová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2016 (MUNI/A/1181/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Odůvodnění správního orgánu při ukládání sankcí (MUNI/A/1272/2015)
MU Investigator:Mgr. Nikola Jílková
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva soukromého a procesního (MUNI/A/1075/2015)
MU Investigator:Mgr. Kateřina Remsová
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Open round table of museology – Austrian-Czech Museum-Relations (75p14)
MU Investigator:Mgr. Lenka Mrázová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Optimalizace funkcí Mendelova muzea a zapojení Muzea MU do správy a propagace kulturně-akademického dědictví (ROZV/02/2016)
MU Investigator:Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Mendel Museum
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Optimalizace střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení (MUNI/A/1455/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby (GAP407/12/0607)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 7/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Osud a biodostupnost v současnosti používaných a nových pesticidů v zemědělsky využívaných fluvizemích - vliv vlastností půd a pesticidů (GA15-20065S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Osud aneuploidních buněk ve vyvíjejícím se embryu a populaci kmenových buněk (GA15-04844S)
MU Investigator:MVDr. Martin Anger, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe (GA13-20049S)
MU Investigator:Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Otevřené procesy v granitoidech z pohledu zonality minerálů a horninových textur (GA14-13600S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Ověření a optimalizace funkcí elektrochemického imunosenzoru pro diagnostiku lymské boreliózy (MUNI/11/53588/2016)
MU Investigator:Mgr. Karel Lacina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:5/2016 - 6/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of TTO
more
First pagePrevious page|...|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|...|Next pageLast page
found: 1023 records, displayed 541 - 560