Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1050


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 22Letter L, page 23Letter M, page 24Letter N, page 27Letter O, page 28Letter P, page 30Letter Q, page 35Letter R, page 35Letter S, page 38Letter T, page 43Letter U, page 45Letter V, page 46Letter W, page 51Letter X, page 51Letter Y, page 51Letter Z, page 51
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|...|Next pageLast page
found: 1050 records, displayed 561 - 580
Od pokroku vědy k pokroku lidstva (MUNI/21/SPE/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření (GA15-20970S)
MU Investigator:Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Odborná edice pastorálního románu La Nouvelle Astrée (MUNI/21/DOL/2016)
MU Investigator:PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Odborná exkurze „Učit se číst čtením v němčině jako cizím a druhém jazyce“ (75p15)
MU Investigator:Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2016 - 6/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Odborná praxe pro studenty oboru Literatura a mezikulturní komunikace (MUNI/FR/1286/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Katarína Belejová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2016 (MUNI/A/1181/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Odůvodnění správního orgánu při ukládání sankcí (MUNI/A/1272/2015)
MU Investigator:Mgr. Nikola Jílková
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva soukromého a procesního (MUNI/A/1075/2015)
MU Investigator:Mgr. Kateřina Remsová
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Open round table of museology – Austrian-Czech Museum-Relations (75p14)
MU Investigator:Mgr. Lenka Mrázová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Optimalizace funkcí Mendelova muzea a zapojení Muzea MU do správy a propagace kulturně-akademického dědictví (ROZV/02/2016)
MU Investigator:Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Mendel Museum
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Optimalizace střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení (MUNI/A/1455/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby (GAP407/12/0607)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 7/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Osud a biodostupnost v současnosti používaných a nových pesticidů v zemědělsky využívaných fluvizemích - vliv vlastností půd a pesticidů (GA15-20065S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Osud aneuploidních buněk ve vyvíjejícím se embryu a populaci kmenových buněk (GA15-04844S)
MU Investigator:MVDr. Martin Anger, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe (GA13-20049S)
MU Investigator:Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Otevřené procesy v granitoidech z pohledu zonality minerálů a horninových textur (GA14-13600S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Ověření a optimalizace funkcí elektrochemického imunosenzoru pro diagnostiku lymské boreliózy (MUNI/71/53588/2016)
MU Investigator:Mgr. Karel Lacina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:5/2016 - 6/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of TTO
more
Ověření účinku dynamicko-směrové podložky - kontrahovaný výzkum (smluvní výkum FSpS 01)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:4/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Other foundation
more
Ovlivnění kognitivních funkcí a konektivity mozku pomocí neinvazivní mozkové stimulace u pacientů s mírnou kognitivní poruchou u Alzheimerovy choroby (16-31868A)
MU Investigator:MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Oxidační stres u denitrifikačních baktérií: objasnění funkce zúčastněných proteinů a možných dopadů na životní prostředí (GA16-18476S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|...|Next pageLast page
found: 1050 records, displayed 561 - 580