Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 1101


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 18Letter J, page 22Letter K, page 23Letter L, page 24Letter M, page 24Letter N, page 28Letter O, page 30Letter P, page 31Letter Q, page 38Letter R, page 38Letter S, page 42Letter T, page 47Letter U, page 49Letter V, page 49Letter W, page 54Letter X, page 54Letter Y, page 54Letter Z, page 54
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|...|Next pageLast page
found: 1101 records, displayed 561 - 580
New Encyclopaedia of Czech Online (Enc-Czech online) (GAP406/11/0294)
MU Investigator:Prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
New tools and technologies for peripheral nerve repair and regeneration (MUNI/P/0769/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:5/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Next Generation Sequencing Platform for Targeted Personalized Therapy of Leukemia (7E13008)
MU Investigator:Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:9/2013 - 10/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (2007-2013)
more
Neziskové organizace v procesu sociálních inovací (MUNI/A/0831/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
NGS-PTL - Next Generation Sequencing platform for targeted Personalized Therapy of Leukemia (306242)
MU Investigator:Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:11/2012 - 10/2015
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
NICE2 - Network for Innovation in Career Guidance in Europe (527992-LLP-20012-1)
MU Investigator:Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:11/2012 - 12/2015
Investor/Programme:European Union / LLP Erasmus
more
NMR for Structural Biology - Bio NMR (7E11046)
MU Investigator:Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:5/2011 - 8/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (2007-2013)
more
Nové biotechnologie pro medicínu (CZ.1.05/3.1.00/14.0324)
MU Investigator:Prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 10/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research and Development for Innovation
more
Nové flavin-dependentní enzymy Paracoccus denitrificans: reakční mechanismy, metabolické funkce a úloha v buněčném oxidačním stresu (GAP503/12/0369)
MU Investigator:Prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Nové genomické postupy pro šlechtění cizosprašných plodin na zlepšení užitkových vlastností (QI111A019)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Agriculture of the CR / Research in the agricultural complex (RAC)
more
Nové koncepty a nástroje pro racionální design enzymů (LH14027)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Nové přístupy ve výzkumu sémantiky anglických lokomočních sloves (MUNI/21/KUD/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit (MUNI/A/0830/2013)
MU Investigator:RNDr. Ludmila Šebejová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu II (MUNI/A/0857/2013)
MU Investigator:Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Nové strategie úpravy vzorků pro desorpční hmotnostní spektrometrii (GAP206/12/0538)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření v prostředí (LH12074)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině a francouzštině (MOBILITY 7AMB13FR054)
MU Investigator:PhDr. Alena Polická, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Nový panel proteinů korelujících se stavem lymfatických uzlin u low-grade nádorů prsu: Klinická verifikace a úloha v invazivitě nádorových buněk (GA14-19250S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Nový pohled na magnetické hvězdy (7AMB14AT015)
MU Investigator:RNDr. Jan Janík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
NTrace – systém pro sledování paprsku (MUNI/33/04/2014)
MU Investigator:RNDr. Marek Vinkler
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:9/2014 - 11/2014
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|...|Next pageLast page
found: 1101 records, displayed 561 - 580