Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 1083


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 8Letter E, page 9Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 17Letter J, page 22Letter K, page 22Letter L, page 23Letter M, page 24Letter N, page 27Letter O, page 29Letter P, page 30Letter Q, page 37Letter R, page 37Letter S, page 41Letter T, page 46Letter U, page 48Letter V, page 49Letter W, page 53Letter X, page 53Letter Y, page 53Letter Z, page 53
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|...|Next pageLast page
found: 1083 records, displayed 561 - 580
Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu II (MUNI/A/0857/2013)
MU Investigator:Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Nové strategie úpravy vzorků pro desorpční hmotnostní spektrometrii (GAP206/12/0538)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření v prostředí (LH12074)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině a francouzštině (MOBILITY 7AMB13FR054)
MU Investigator:PhDr. Alena Polická, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Nový panel proteinů korelujících se stavem lymfatických uzlin u low-grade nádorů prsu: Klinická verifikace a úloha v invazivitě nádorových buněk (GA14-19250S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Nový pohled na magnetické hvězdy (7AMB14AT015)
MU Investigator:RNDr. Jan Janík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
NTrace – systém pro sledování paprsku (MUNI/33/12/2013)
MU Investigator:RNDr. Marek Vinkler
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:12/2013 - 5/2014
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
NTrace – systém pro sledování paprsku (MUNI/33/04/2014)
MU Investigator:RNDr. Marek Vinkler
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:9/2014 - 11/2014
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
Objasnění molekulárních mechanismů fyziologických a evolučních procesů pomocí genomických a proteomických přístupů (MUNI/A/0858/2013)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Objektivní metody vyšetření zrakové ostrosti (MUNI/C/0933/2013)
MU Investigator:Bc. Vojtěška Mandáková, DiS.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (MUNI/A/0801/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2014 (MUNI/A/0895/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Odklony v trestním řízení (MUNI/A/0911/2013)
MU Investigator:Mgr. Jan Provazník
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Ochrana slabší smluvní strany a důsledky na její postavení ve spolku (MUNI/A/0876/2013)
MU Investigator:Mgr. Michal Janoušek
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni (CZ.1.07/2.3.00/20.0014)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:9/2011 - 8/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
OncoSteer - příprava H2020 PHC32 projektu, 2. fáze (MUNI/P/0828/2014)
MU Investigator:Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:6/2014 - 8/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Onemocnění orofaciální soustavy - výzkum jejich etiopatogeneze, možností predikce, diagnostiky a terapie (MUNI/A/0951/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Onkologické radiologické intervence a jejich přínos v rámci komplexní onkologické léčby včetně farmakoekonomických aspektů (MUNI/A/1001/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Ontologie ve filozofii a informačních vědách (MUNI/21/MAC/2014)
MU Investigator:Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Opportunities to develop problem solving competence in textbooks and in the classroom (GPP407/12/P059)
MU Investigator:Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Post-graduate (doctorate) grants
more
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|...|Next pageLast page
found: 1083 records, displayed 561 - 580