Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1131


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 18Letter J, page 23Letter K, page 23Letter L, page 24Letter M, page 25Letter N, page 28Letter O, page 30Letter P, page 31Letter Q, page 39Letter R, page 39Letter S, page 42Letter T, page 47Letter U, page 49Letter V, page 50Letter W, page 55Letter X, page 55Letter Y, page 55Letter Z, page 55
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|...|Next pageLast page
found: 1131 records, displayed 561 - 580
Národní centrum lékařské genomiky (LM2015091)
MU Investigator:MVDr. Boris Tichý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
more
Národní knihovna ČR - rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (LR1308)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií (15-25809A)
MU Investigator:PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Nástroj pro predikci úspěšnosti počítačových her (MUNI/33/03/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:4/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
National research infrastructure for biological and medical imaging (LM2015062)
MU Investigator:Ing. Michal Mikl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
more
Natural Toxins and Drinking Water Quality - Frou Source to Tap (722493)
MU Investigator:Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2016 - 10/2020
Investor/Programme:European Union / Horizon 2020
more
Naturalizace v České republice (GA15-07626S)
MU Investigator:Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Návrh a optimalizace pulzních sekvenci s ultrakrátkým ech?-časem pro spolehlivou detekci obsahu myelinu v lidském mozku pomocí MR zobrazování (GA15-12607S)
MU Investigator:Ing. Peter Latta, CSc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice (MUNI/A/1055/2015)
MU Investigator:Prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
ncRNAPain - Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain medicine (602133)
MU Investigator:Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:10/2013 - 9/2017
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
NEGOTIATE - Negotiating early job-insecurity and labour market exclusion in Europe (649395)
MU Investigator:Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:3/2015 - 2/2018
Investor/Programme:European Union / Horizon 2020
more
Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace - multidisciplinární přístup (GA16-11563S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 1/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Neklasická molekula HLA-F stále enigmatická: studium jejího významu v procesu nádorové imunoeditace a možnosti terapeutických manipulací její exprese - II. (MUNI/A/1373/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Netradiční logiky (SOC/0768/2015)
MU Investigator:Bc. Vladimír Sedláček
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Network for education and training for public environmental laboratories (530554-TEMPUS-1-2012-1SK-JPHES)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Branislav Vrana, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:10/2012 - 4/2016
Investor/Programme:European Union / TEMPUS
more
Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch (16-31457A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Neurohumorální profil a prognóza pacientů s chronickým srdečním selháním (MUNI/A/1362/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
New approaches to residuated posets (I 1923-N25)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Billateral projects
more
Nová generace prostředků dámské intimní hygieny (TH01010612)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / EPSILON - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Nová úroveň molekulární taxonomie glioblastomu založená na expresních profilech dlouhých nekódujících RNA: implikace pro diagnostiku a terapii (15-33158A)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
First pagePrevious page|...|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|...|Next pageLast page
found: 1131 records, displayed 561 - 580