Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1049


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 21Letter L, page 23Letter M, page 24Letter N, page 27Letter O, page 28Letter P, page 29Letter Q, page 35Letter R, page 35Letter S, page 38Letter T, page 43Letter U, page 45Letter V, page 46Letter W, page 51Letter X, page 51Letter Y, page 51Letter Z, page 51
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 1049 records, displayed 661 - 680
Progresivní udržitelné technologie pro syntézy chemických specialit z oblasti kyanové chemie (TA03010633)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Projekt LINDAT-Clarin - Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum (LM2015071)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
more
Projektově orientovaná inovace kurzu Politická psychologie (MUNI/FR/1333/2015)
MU Investigator:Mgr. Lenka Hrbková
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Projektově orientovaná spolupráce mezi terciárním sektorem a studenty bakalářského a magisterského studia (MUNI/FR/1609/2015)
MU Investigator:Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Projektově orientovaná výuka předmětu Experimentální politologie (MUNI/FR/1297/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Proměna endosymbionta na organelu (GA13-29423S)
MU Investigator:Mgr. Andrea Fořtová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:3/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Propedeutický seminář specializovaný na využití moderních technologií při odborné tlumočnické a překladatelské průpravě (MUNI/FR/1102/2015)
MU Investigator:Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních regionů (GA16-13502S)
MU Investigator:Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 1/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost (GA13-30730S)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Provoz kina 2016 – Studentské kino ve Scale (MUNI/FR/1480/2015)
MU Investigator:PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Provoz studentského zpravodajského portálu Masarykovy univerzity LeMUr.mu (MUNI/D/1444/2015)
MU Investigator:Eliška Kolmanová
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína (DG16P02M028)
MU Investigator:Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:3/2016 - 12/2020
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / NAKI II: Applied research and development of national and cultural identity 2016 -2020
more
Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a/nebo katalytickým ložem – konstrukce a SWOT analýza jeho použití (MUNI/31/53569/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:5/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of TTO
more
Přenosný přístroj pro detekci intoxikace metanolem (TA04010463)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:7/2014 - 6/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
PřF - Příspěvek na IP 2016 (ROZV/24/PrirF/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění (15-27939A)
MU Investigator:Ing. Milan Blaha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:5/2015 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Příprava a realizace stipendijního programu Masarykovy univerzity pro nadané studenty ze třetích zemí (ROZV/06/2016)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů (ROZV/C24/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Příprava diskrétních biokonjugátů photon-upconversion nanočástic (LD15023)
MU Investigator:Mgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / COST CZ
more
Příprava perspektivních nanolaminátů pomocí magnetronového naprašování a jejich charakterizace (MUNI/C/1126/2015)
MU Investigator:Bc. Stanislava Debnárová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 1049 records, displayed 661 - 680