Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1029


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 16Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 21Letter L, page 23Letter M, page 23Letter N, page 26Letter O, page 28Letter P, page 29Letter Q, page 35Letter R, page 35Letter S, page 38Letter T, page 42Letter U, page 44Letter V, page 45Letter W, page 50Letter X, page 50Letter Y, page 50Letter Z, page 50
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 1029 records, displayed 661 - 680
Přenosný přístroj pro detekci intoxikace metanolem (TA04010463)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:7/2014 - 6/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
PřF - Příspěvek na IP 2016 (ROZV/24/PrirF/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění (15-27939A)
MU Investigator:Ing. Milan Blaha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:5/2015 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Příprava a realizace stipendijního programu Masarykovy univerzity pro nadané studenty ze třetích zemí (ROZV/06/2016)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů (ROZV/C24/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Příprava diskrétních biokonjugátů photon-upconversion nanočástic (LD15023)
MU Investigator:Mgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / COST CZ
more
Příprava perspektivních nanolaminátů pomocí magnetronového naprašování a jejich charakterizace (MUNI/C/1126/2015)
MU Investigator:Bc. Stanislava Debnárová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Příprava podkladů pro nový předmět Pokročilé programování v C++ (MUNI/FR/1540/2015)
MU Investigator:RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Příprava podkladů pro předmět PB071 Úvod do jazyka C (MUNI/FR/1241/2015)
MU Investigator:Bc. Roman Lacko
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Příprava projektu "The use of new modeling and programming technologies for more efficient analysis and networking cohorts in kinesiology" (MUNI/P/1696/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:2/2016 - 10/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Příprava projektu H2020 - Disfranchised youth of Europe: experiencing (in)justice vs. civil participation (MUNI/P/0951/2015)
MU Investigator:Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:10/2015 - 2/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Příprava studijního materiálu „ Případové studie pro výuku předmětu Personální management ve sportu v anglickém jazyce“ (MUNI/FR/1613/2015)
MU Investigator:Ing. Jana Nová, PhD., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Příprava substrátů pro povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii pomocí elektrochemických, elektroforetických a jiskrový výboj využívajících technik. (LD15058)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / COST CZ
more
Příprava unikátních modulátorů adenylyl cyklázy (GJ15-10504Y)
MU Investigator:Mgr. Jakub Švenda, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2) (NF-CZ08-OV-1-006-2015)
MU Investigator:Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 11/2016
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / CZ08 - Carbon Capture and Storage (Norway Grants 2009-2014)
more
Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění (MUNI/A/1056/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování (GA16-16260S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Psychological aspects of adolescents´ civic development (GA14-20582S)
MU Investigator:Prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Psychologické aspekty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v adolescenci (MUNI/A/1042/2015)
MU Investigator:PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Publikace věděckých monografiií IV (MUNI/A/1203/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 1029 records, displayed 661 - 680