Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 834


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 11Letter G, page 12Letter H, page 13Letter CH, page 14Letter I, page 14Letter J, page 17Letter K, page 17Letter L, page 18Letter M, page 19Letter N, page 21Letter O, page 23Letter P, page 23Letter Q, page 28Letter R, page 28Letter S, page 31Letter T, page 35Letter U, page 36Letter V, page 37Letter W, page 41Letter X, page 41Letter Y, page 41Letter Z, page 41
First pagePrevious page|...|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|Next pageLast page
found: 834 records, displayed 781 - 800
Vývoj nových metod řešení dynamických modelů řízení podniků (GA16-03796S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv na principu syntetické letality (15-33999A)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vývoj nových prostředků pro podporu imunity včel, prevenci a léčbu včelích onemocnění (QJ1210047)
MU Investigator:RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2012 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Agriculture of the CR / KUS - Global sustainable systems in Agriculture 2012-2018
more
Vývoj spolehlivých metod pro automatizovanou kvantitativní charakterizaci buněčné motility ve fluorescenční mikroskopii (GA16-03909Y)
MU Investigator:RNDr. Martin Maška, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Vývoj viditelným světlem aktivovatelných skupin a fluorescenčních značek pro chemii a biologii (GA13-25775S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad (GA16-03059S)
MU Investigator:Tomotaka Umemura, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Výzkum a vývoj inovativního zobrazovacího systému pro zpřesnění navigace invazivních chirurgických zákroků pomocí hyperspektrálního snímání obrazu (TA04010776)
MU Investigator:Prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:9/2014 - 6/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Výzkum a vývoj nových technologií výroby bipolárního tranzistoru s izolovaným hradlem (TIGBT) (TH01010419)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / EPSILON - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Výzkum akumulace persistentních bioakumulativních toxických organických látek do vodních organismů (GA15-16512S)
MU Investigator:Ing. Branislav Vrana, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Výzkum algoritmu pro hledání všech minimálních k-stranných řezů v grafu (MUNI/C/1367/2015)
MU Investigator:Bc. Ondřej Slámečka
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Výzkum dielektrických vrstev TixSiyOz připravených plazmochemickou metodou (PECVD) pro optické a elektronické aplikace (7AMB15FR036)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Výzkum mikrobiálního obalování semen pro ekologickou produkci vybraných potravinových plodin v Číně (TF02000013)
MU Investigator:RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2016 - 3/2019
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / DELTA
more
Výzkum neziskového sektoru: alternativní přístupy (MUNI/A/1022/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Výzkum, vývoj a použití metod analytické spektrometrie (MUNI/A/1492/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Význam bioptické diagnostiky u nově vzniklé dilatační kardiomyopatie (MUNI/A/1270/2015)
MU Investigator:MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů. (0586/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Význam Toll-like receptorů v odpovědi střevních epiteliálních buněk na cyanobakterie vodních květů (GA16-24949S)
MU Investigator:RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Významné pokročilé problémy teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání (MUNI/A/0866/2015)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vznik kurzu dramatického překladu při KAA FF MU (MUNI/FR/1179/2015)
MU Investigator:Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích (MUNI/M/1790/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
First pagePrevious page|...|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|Next pageLast page
found: 834 records, displayed 781 - 800