Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1163


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 15Letter G, page 16Letter H, page 17Letter CH, page 18Letter I, page 18Letter J, page 24Letter K, page 24Letter L, page 25Letter M, page 26Letter N, page 29Letter O, page 31Letter P, page 32Letter Q, page 40Letter R, page 40Letter S, page 43Letter T, page 48Letter U, page 50Letter V, page 51Letter W, page 56Letter X, page 57Letter Y, page 57Letter Z, page 57
First pagePrevious page|...|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|...|Next pageLast page
found: 1163 records, displayed 781 - 800
Psychologické aspekty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v adolescenci (MUNI/A/1042/2015)
MU Investigator:PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Publikace věděckých monografiií IV (MUNI/A/1203/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Radiologické diagnostické a intervenční postupy u onkologických pacientů a jejich přínos v rámci komplexní onkologické léčby s důrazem na farmakoekonomické aspekty. (MUNI/A/1083/2015)
MU Investigator:MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Randomness and Quantum Entanglement (323970)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:10/2013 - 9/2016
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Randomness and Quantum Entanglement (7E13009)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:10/2013 - 9/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (2007-2013)
more
Randomness Testing Toolkit - nástroj pro automatické testování náhodnosti binárních dat pomocí statistických baterií (MUNI/33/05/2016)
MU Investigator:RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:4/2016 - 3/2017
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
Rational design and engineering of enzyme gates (4SGA8519)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2014 - 12/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / SoMoPro
more
Reakce ledovců na recentní klimatickou variabilitu v severovýchodní části Antarktického poloostrova (GC16-14122J)
MU Investigator:Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Billateral projects
more
Realizace inovativních změn v matematické složce přípravy učitelek mateřských škol na PdF MU (MUNI/FR/1271/2015)
MU Investigator:Mgr. Eva Nováková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Realizace komunikační strategie MU (ROZV/11/2016)
MU Investigator:Ing. Markéta Soukupová, MBA
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu (GA15-09404S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku (16-34083A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Redistribuční spravedlnost a alokační efektivnost politik veřejného sektoru. (MUNI/A/1047/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Regional Development Network (0810/2015)
MU Investigator:Ing. Petr Smutný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Regional Development Network (0051/2016)
MU Investigator:Ing. Petr Smutný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2016 - 8/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Regulace dráhy nádorového supresoru p53 novými vazebnými partnery onkogenů Mdm2 a Mdm4 (GA14-12166S)
MU Investigator:Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Regulace genové exprese novým faktorem vázajícím mRNA (GA16-10930S)
MU Investigator:Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Regulace zánětlivé odpovědi prostřednictvím mikroRNA na experimaentálním modelu subarachnoidálního krvácení (GP14-23773P)
MU Investigator:MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more
Regulation of meiosis (3SGA5833)
MU Investigator:Mgr. Karel Říha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:7/2014 - 12/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / SoMoPro
more
First pagePrevious page|...|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|...|Next pageLast page
found: 1163 records, displayed 781 - 800