Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1146


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 15Letter G, page 16Letter H, page 17Letter CH, page 17Letter I, page 18Letter J, page 23Letter K, page 23Letter L, page 25Letter M, page 26Letter N, page 29Letter O, page 30Letter P, page 32Letter Q, page 39Letter R, page 39Letter S, page 42Letter T, page 47Letter U, page 49Letter V, page 50Letter W, page 56Letter X, page 56Letter Y, page 56Letter Z, page 56
First pagePrevious page|...|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|...|Next pageLast page
found: 1146 records, displayed 781 - 800
Redistribuční spravedlnost a alokační efektivnost politik veřejného sektoru. (MUNI/A/1047/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Regional Development Network (0810/2015)
MU Investigator:Ing. Petr Smutný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Regional Development Network (0051/2016)
MU Investigator:Ing. Petr Smutný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2016 - 8/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Regulace dráhy nádorového supresoru p53 novými vazebnými partnery onkogenů Mdm2 a Mdm4 (GA14-12166S)
MU Investigator:Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Regulace genové exprese novým faktorem vázajícím mRNA (GA16-10930S)
MU Investigator:Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Regulace zánětlivé odpovědi prostřednictvím mikroRNA na experimaentálním modelu subarachnoidálního krvácení (GP14-23773P)
MU Investigator:MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more
Regulation of meiosis (3SGA5833)
MU Investigator:Mgr. Karel Říha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:7/2014 - 12/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / SoMoPro
more
Regulation of Plant Cell Wall Metabolism by Cytokinins: Novel Developmental Mechanisms for Biomass Improvement (7F14155)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:7/2015 - 4/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Czech-Norwegian Research Programme (CZ09)
more
Rekatalogizace fondů Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity (visk_1394/2015)
MU Investigator:Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Management of the University Campus at Bohunice
Project Period:6/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě šířky letokruhů dubu (GA13-04291S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Remedies against Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast (0148/2015)
MU Investigator:JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:10/2015 - 9/2017
Investor/Programme:European Union / Other community programmes
more
Remembering Hus: Cultural Memory in Contemporary Festivity (430-2015-00340)
MU Investigator:Dr. Werner Binder, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:6/2015 - 5/2017
Investor/Programme:Other foreign Foundation/Fund / Research and development projects
more
Rényiho entropie v kvantovém zpracování informace (GA16-22211S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Repetitorium farmakologie – rozšíření materiálů pro studium farmakologie o e-learningovou aplikaci (MUNI/FR/1530/2015)
MU Investigator:Mgr. Jana Merhautová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Research center of surface treatment (TE02000011)
MU Investigator:RNDr. Milan Alberti, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2019
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / Competence Centers - Programme of support of development of long-term cooperation in research, development and innovation between public and private sectors
more
Restructuring and development of doctoral studies in Azerbaijan in line with requirements of European higher education area (561784-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2)
MU Investigator:Mgr. Dominika Hobzová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:10/2015 - 12/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Revize a harmonizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází Národních autorit NK ČR a jejich kooperativní tvorba (fáze 2016) (17434/2016 OULK-OLK)
MU Investigator:PhDr. Hana Vochozková
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:4/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Revize kurzu CŽV pro rozšiřování a doplňování kvalifikace učitelů matematiky (MUNI/FR/1318/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Revue Pulsy (MUNI/D/1368/2015)
MU Investigator:Mgr. Zdeněk Ježek
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
First pagePrevious page|...|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|...|Next pageLast page
found: 1146 records, displayed 781 - 800