Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1133


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 16Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 18Letter J, page 23Letter K, page 23Letter L, page 24Letter M, page 25Letter N, page 29Letter O, page 30Letter P, page 31Letter Q, page 39Letter R, page 39Letter S, page 42Letter T, page 47Letter U, page 49Letter V, page 50Letter W, page 55Letter X, page 55Letter Y, page 55Letter Z, page 55
First pagePrevious page|...|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|...|Next pageLast page
found: 1133 records, displayed 821 - 840
Rozvoj kompetencí studentů při využití divadla v sociální akci (MUNI/FR/1198/2015)
MU Investigator:Mgr. Veronika Nýdrlová
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Rozvoj mechanismů zajišťování kvality (ROZV/03/2016)
MU Investigator:Mgr. Soňa Nantlová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Rozvoj podpory přenosu výsledků a znalostí do praxe (ROZV/14/2016)
MU Investigator:RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
MU Faculty/Unit:Technology Transfer Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě II. (TG02010067)
MU Investigator:RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
MU Faculty/Unit:Technology Transfer Office
Project Period:9/2015 - 12/2019
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TG - GAMA
more
Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe (MUNI/M/0921/2015)
MU Investigator:Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:3/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Řízená evoluce dynamických elementů v enzymech s využitím mikrofluidních čipů (GA16-07965S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Řízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a v jiných zemích střední a východní Evropy (GA16-13119S)
MU Investigator:Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy II (MUNI/FR/0901/2015)
MU Investigator:Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Screening založený na morfologii a fotosyntéze rostlin za účelem odhalení vzájemných interakcí ROS a auxinu (GA15-18005Y)
MU Investigator:Agnieszka Bielach, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v ČR (VI20162019029)
MU Investigator:RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2016 - 8/2019
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Security Research for the Needs of the State Program 2015 - 2020
more
Sekundární zdroje dat pro hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu v regionech (MUNI/A/1041/2015)
MU Investigator:Ing. Martin Šauer, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse (GA14-18183S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Sekvenování nové generace a expresní profilování jako diagnostický podklad pro návrhy individualizovaných léčebných plánů pro děti se solidními nádory (16-33209A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Self-assembly of amphiphilic peptides with helical character (GA14-12598S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Robert Vácha, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMB15DE005)
MU Investigator:Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:2/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Sémantické pojmy, paradoxy a hyperintenzionální logika založená na moderní rozvětvené teorii typů (GA16-19395S)
MU Investigator:Prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Sémantika jezuitských meditací: příklad díla Antoina Sucqueta „Via vitae aeternae“ (1620) (MUNI/21/MAL/2016)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
SEN Employment Links: Working with Employers and Trainers to Support Young People with Special Educational Needs/Disability into Employment (SENEL) (2015-1-UK01-KA202-013651)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2015 - 8/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Separační reverzní osmóza s deskovou membránou jako perspektivní metoda úpravy vzorků pro stanovení endokrinních disruptorů ve vodách (MUNI/31/51175/2015)
MU Investigator:RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2015 - 4/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of TTO
more
Ser/Thr kinases implicated in the cytokinin signalling pathway and cytokinin control of root growth. (4SGA8573)
MU Investigator:Philip Anthony P. Jackson, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:4/2014 - 11/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / SoMoPro
more
First pagePrevious page|...|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|...|Next pageLast page
found: 1133 records, displayed 821 - 840