Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1122


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 18Letter J, page 23Letter K, page 23Letter L, page 24Letter M, page 25Letter N, page 28Letter O, page 30Letter P, page 31Letter Q, page 38Letter R, page 38Letter S, page 41Letter T, page 46Letter U, page 48Letter V, page 49Letter W, page 54Letter X, page 55Letter Y, page 55Letter Z, page 55
First pagePrevious page|...|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|...|Next pageLast page
found: 1122 records, displayed 821 - 840
Screening založený na morfologii a fotosyntéze rostlin za účelem odhalení vzájemných interakcí ROS a auxinu (GA15-18005Y)
MU Investigator:Agnieszka Bielach, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v ČR (VI20162019029)
MU Investigator:RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2016 - 8/2019
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Security Research for the Needs of the State Program 2015 - 2020
more
Sekundární zdroje dat pro hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu v regionech (MUNI/A/1041/2015)
MU Investigator:Ing. Martin Šauer, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse (GA14-18183S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Sekvenování nové generace a expresní profilování jako diagnostický podklad pro návrhy individualizovaných léčebných plánů pro děti se solidními nádory (16-33209A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Self-assembly of amphiphilic peptides with helical character (GA14-12598S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Robert Vácha, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMB15DE005)
MU Investigator:Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:2/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Sémantické pojmy, paradoxy a hyperintenzionální logika založená na moderní rozvětvené teorii typů (GA16-19395S)
MU Investigator:Prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Sémantika jezuitských meditací: příklad díla Antoina Sucqueta „Via vitae aeternae“ (1620) (MUNI/21/MAL/2016)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
SEN Employment Links: Working with Employers and Trainers to Support Young People with Special Educational Needs/Disability into Employment (SENEL) (2015-1-UK01-KA202-013651)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2015 - 8/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Separační reverzní osmóza s deskovou membránou jako perspektivní metoda úpravy vzorků pro stanovení endokrinních disruptorů ve vodách (MUNI/31/51175/2015)
MU Investigator:RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2015 - 4/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of TTO
more
Ser/Thr kinases implicated in the cytokinin signalling pathway and cytokinin control of root growth. (4SGA8573)
MU Investigator:Philip Anthony P. Jackson, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:4/2014 - 11/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / SoMoPro
more
Sign languages in higher education (NF-CZ07-ICP-3-229-2015)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:7/2015 - 9/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
more
Signalizace FGF ve fibroblastech mléčné žlázy a její úloha ve vývoji a nádorech mléčné žlázy (GJ16-20031Y)
MU Investigator:Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Signalizace mezi pylem a pestíkem předcházející oplození, úloha sekretovaných signálů působících na kratší a delší vzdálenost (GA15-22720S)
MU Investigator:Mgr. David Potěšil, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Simulace komplexních systémů se zesíleným vzorkováním (GA15-17269S)
MU Investigator:Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu (VI20162019014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Security Research for the Needs of the State Program 2015 - 2020
more
SKRIPTA PRO VÝUKU MIKROBIOLOGIE V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE (MUNI/FR/1052/2015)
MU Investigator:Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Skryté determinanty učitelova jednání (MUNI/A/1146/2015)
MU Investigator:Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Sledování fyziologických parametrů kardiovaskulárního systému - od teorie ke klinické praxi (MUNI/FR/1577/2015)
MU Investigator:Veronika Puchnerová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
First pagePrevious page|...|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|...|Next pageLast page
found: 1122 records, displayed 821 - 840