Řešené projekty [2016]

Projektů v roce 2016 je celkem: 1110


Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 4Písmeno C, strana 5Písmeno D, strana 8Písmeno E, strana 10Písmeno F, strana 14Písmeno G, strana 15Písmeno H, strana 16Písmeno CH, strana 17Písmeno I, strana 17Písmeno J, strana 22Písmeno K, strana 22Písmeno L, strana 24Písmeno M, strana 25Písmeno N, strana 28Písmeno O, strana 30Písmeno P, strana 31Písmeno Q, strana 38Písmeno R, strana 38Písmeno S, strana 41Písmeno T, strana 46Písmeno U, strana 48Písmeno V, strana 49Písmeno W, strana 54Písmeno X, strana 54Písmeno Y, strana 54Písmeno Z, strana 54
První stranaPředchozí strana|...|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1110 položek, zobrazeno 841 - 860
Společnost a její proměny: kvalitativní a kvantitativní přístupy (MUNI/A/1114/2015)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Fakulta sociálních studií
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
Srovnání bezpečnosti a efektivity provedení renální denervace u ovcí při použití různých technických systémů (15-34123A)
Řešitel na MU:RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:5/2015 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022
více
SSME na FI MU (3XEFST)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Fakulta informatiky
Období řešení:9/2013 - 8/2019
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Jiné projekty dotačního charakteru mimo oblast výzkumu a vývoje
více
Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů (GA14-12653S)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Stárnutí na venkově: nezodpovězené otázky environmentální gerontologie (GA16-20873S)
Řešitel na MU:Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Fakulta sociálních studií
Období řešení:1/2016 - 12/2018
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Strategické plánování a institucionální výzkum (ROZV/15/2016)
Řešitel na MU:Ing. Bc. Šárka Řehořová
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Strategie interní komunikace (ROZV/19/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Martina Fojtů
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich “cvičných učitelů”) na druhém stupni základní školy (GA16-02117S)
Řešitel na MU:doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2018
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Strength training and Conditioning in Cycling (MUNI/FR/1479/2015)
Řešitel na MU:Mgr. Jiří Bílý
Fakulta/Pracoviště MU:Fakulta sportovních studií
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Strengthening European Network of Centers of Excellence in Cybercrime (46844)
Řešitel na MU:Roman Čermák, M.Sc., MBA
Fakulta/Pracoviště MU:Ústav výpočetní techniky
Období řešení:1/2016 - 12/2017
Investor/Program: Evropská unie / Ostatní komunitární programy
více
Structural and kinetic studies of XPF/ERCC1-DNA complex for drug discovery (624894)
Řešitel na MU:Alexander Petrov, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Středoevropský technologický institut
Období řešení:10/2014 - 9/2016
Investor/Program: Evropská unie / 7. rámcový program EU
více
Structural determination of the human 14-3-3zeta in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (4SGA8679)
Řešitel na MU:RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Středoevropský technologický institut
Období řešení:5/2014 - 12/2016
Investor/Program: Jihomoravský kraj / SoMoPro
více
Structural studies of human and animal pathogens from the order Picornavirales (3041)
Řešitel na MU:Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Středoevropský technologický institut
Období řešení:1/2015 - 12/2017
Investor/Program: EMBO (European Molecular Biology Organization) / Projekty EMBO
více
Structural studies of human picornaviruses directed towards development of anti-viral compounds (335855)
Řešitel na MU:Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Středoevropský technologický institut
Období řešení:3/2014 - 2/2019
Investor/Program: Evropská unie / 7. rámcový program EU
více
Structural studies of Nucleotide Excision Repair for drug development targeting protein-DNA interactions (618223)
Řešitel na MU:Konstantinos Tripsianes, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Středoevropský technologický institut
Období řešení:9/2013 - 8/2017
Investor/Program: Evropská unie / 7. rámcový program EU
více
Structure-functional Relationships of Haloalkane Dehalogenases (GAP207/12/0775)
Řešitel na MU:Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Struktura a dynamika 45S rDNA lokusů v Arabidopsis thaliana (LH15189)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Středoevropský technologický institut
Období řešení:11/2015 - 12/2017
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / KONTAKT II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)
více
Struktura a dynamika biopolymerů (MUNI/A/1095/2015)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
Struktura a vlastnosti paramagnetických komplexů ruthenia pro návrh nových protirakovinných léčiv (GA15-09381S)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Středoevropský technologický institut
Období řešení:1/2015 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Struktura, elektronová struktura a optická odezva pokročilých materiálů V (MUNI/A/1388/2015)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
První stranaPředchozí strana|...|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1110 položek, zobrazeno 841 - 860