Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1051


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 22Letter L, page 23Letter M, page 24Letter N, page 27Letter O, page 28Letter P, page 30Letter Q, page 35Letter R, page 35Letter S, page 38Letter T, page 43Letter U, page 45Letter V, page 46Letter W, page 51Letter X, page 51Letter Y, page 51Letter Z, page 51
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 1051 records, displayed 901 - 920
Understanding empathy using a second person neuroscience approach – a multimodal hyperscanning study combining fMRI and scalp EEG (7AMB15AT015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Unravelling the regulation of the local auxin production in Arabidopsis: a trigger for embryo patterning (3SGA5602)
MU Investigator:Hélene Robert Boisivon, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / SoMoPro
more
Uplatnění nových metod práce mediálních analytiků a jejich aplikace ve výuce (MUNI/FR/1562/2015)
MU Investigator:Mgr. Leo Nitče
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data (621129)
MU Investigator:Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:4/2014 - 3/2017
Investor/Programme:European Union / Competitiveness and inovation framework programme
more
Určení genových oblastí náchylných ke vzniku mutací ovlivňujících sestřih mRNA (16-34414A)
MU Investigator:MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Určování výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení (MUNI/A/1124/2015)
MU Investigator:Mgr. Bc. Ondřej Pavelek
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Using behavioural economics for effective policy design to improve individual and population well-being (MUNI/C/1132/2015)
MU Investigator:Ondřej Kácha
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku (GBP201/12/G028)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research
more
Úvod do oborného stylu pro studenty s poruchami učení (MUNI/FR/1604/2015)
MU Investigator:Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
ÚVT - Příspěvek na IP 2016 (ROZV/24/UVT/2016)
MU Investigator:Mgr. Břetislav Regner
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Valenční rámce německých a českých sloves a jejich derivátů (GA15-05356S)
MU Investigator:PhDr. Mojmír Muzikant, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Variabilita lehkých prvků (Li, Be, B) ve vybraných horninotvorných a akcesorických minerálech z felsických magmatických a metamorfovaných hornin (GA14-13347S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Variace, geometrie a fyzika (GA14-02476S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Velkoplošná analýza druhové variability evropských biotopů, jejich holocénní vývoj a dynamika (MUNI/A/1048/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Veřejné finance – ekonomické souvislosti (MUNI/FR/1521/2015)
MU Investigator:JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Videokonferenční prostředí pro vzdálené tlumočení do znakového jazyka na bázi technologií CoUniverse a UltraGrid (548R1/2014)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:6/2015 - 6/2016
Investor/Programme:CESNET / Development Fund of CESNET
more
Videolekce jako nástroj k propojení teorie s praxí ve výuce předmětu Chromatografické metody I (C5910) (MUNI/FR/1513/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
VideoWeb: rozvoj studentů učitelství německého jazyka pomocí videa (MUNI/FR/1434/2015)
MU Investigator:Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vichřice v českých zemích za posledních 500 let (GA15-11805S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 1/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (DG16P02R017)
MU Investigator:Mgr. Martin Markel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2016 - 12/2020
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / NAKI II: Applied research and development of national and cultural identity 2016 -2020
more
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 1051 records, displayed 901 - 920