Current projects [2015]

Total number of projects in 2015: 953


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 13Letter G, page 14Letter H, page 15Letter CH, page 15Letter I, page 16Letter J, page 20Letter K, page 20Letter L, page 22Letter M, page 22Letter N, page 25Letter O, page 27Letter P, page 28Letter Q, page 33Letter R, page 33Letter S, page 36Letter T, page 40Letter U, page 42Letter V, page 43Letter W, page 46Letter X, page 46Letter Y, page 46Letter Z, page 46
First pagePrevious page|...|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|Next pageLast page
found: 953 records, displayed 901 - 920
Výzkum stafylokokových bakteriofágových mutant s širokým spektrem hostitelů (TA01010405)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Výzkum školního vzdělávání: Výukové metody, didaktické prostředky a učební podmínky (SKOLA 2015) (MUNI/A/1438/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Výzkum zvláštních proměnných hvězd (LH14300)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část II. (MUNI/A/1179/2014)
MU Investigator:PhDr. Petr Macek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OVV014)
MU Investigator:Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Applied research and development of national and cultural identity (NAKI) (2011-2017)
more
Vznik Mithrových mystérií ve světle nových nálezů a interpretací (MUNI/21/CHA/2015)
MU Investigator:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Vzorec a vývoj sociální mobility v České republice v letech 1990 až 2010 (GA14-29111S)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích (MUNI/M/1790/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Weak sources of entanglement and randomness (GAP202/12/1142)
MU Investigator:RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Web of Knowledge (0671/2012)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:10/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Academy of Sciences of the Czech Republic / Service
more
Weyr's Day of Legal Theory (MUNI/B/1135/2014)
MU Investigator:Mgr. Martin Hapla
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
WNT-mediated signal relay in stem cells and oncogenesis - from basic biology to applications (608180)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:8/2013 - 7/2017
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Young Teachers and People with Special Needs as Drivers of Social Change - Towards Inclusive Europe (MUNI/P/1092/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:11/2014 - 5/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Za větší konkurenceschopnost humanitních věd: Propedeutika vědecké metodologie pro studenty humanitních oborů (VNJH/Fil/Str)
MU Investigator:Mgr. Michal Stránský
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Jan Hus Education Fundation / Jan Hus Education Foundation Projects
more
Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností (NF-CZ08-OV-1-004-2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 3/2016
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / CZ08 - Carbon Capture and Storage (Norway Grants 2009-2014)
more
Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (LR1305)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Zajištění přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum (0030/2013)
MU Investigator:PhDr. Jaroslav Nekuda
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie (INGO II LG13051)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
Základy medicínské propedeutiky pro speciální pedagogy v českém znakovém jazyce (MUNI/FR/1693/2014)
MU Investigator:Bc. Daniela Tesaříková
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Založení a vedení středoškolských (ppř základoškolských) experimentálních kroužků fyziky v rámci inovace předmětu Zájmová a projektová praxe na PřF (MUNI/FR/1754/2014)
MU Investigator:Mgr. Vojtěch Procházka
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
First pagePrevious page|...|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|Next pageLast page
found: 953 records, displayed 901 - 920