Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1023


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 5Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 13Letter G, page 15Letter H, page 15Letter CH, page 16Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 21Letter L, page 22Letter M, page 23Letter N, page 26Letter O, page 27Letter P, page 29Letter Q, page 34Letter R, page 34Letter S, page 37Letter T, page 42Letter U, page 44Letter V, page 45Letter W, page 50Letter X, page 50Letter Y, page 50Letter Z, page 50
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|Next pageLast page
found: 1023 records, displayed 921 - 940
Vyhledávání mutací predisponujících k familiárním hematologickým a onkologickým onemocněním (16-29447A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných (MUNI/A/1372/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Výchova uměním (MUNI/A/1107/2015)
MU Investigator:Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice (TB0500MV004)
MU Investigator:Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2016 - 11/2016
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Vysoce efektivní systém založený na kapilární elektroforéze pro screening inhibitorů beta-sekretázy jako terapeutického cíle pro Alzheimerovu chorobu (GA16-06106S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vytvorenie predmetu Etická výchova pro neetiky, inovácia predmetov Vybrané etické problémy, Kultura a historie Slovenska (MUNI/FR/0970/2015)
MU Investigator:Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření a realizace předmětu „Základy rakouského soukromého práva“ (MUNI/FR/1414/2015)
MU Investigator:JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření a výuka nového předmětu Globální environmentální problémy (MUNI/FR/1251/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření anglické verze předmětu „Nadání a jeho rozvoj“ (MUNI/FR/1061/2015)
MU Investigator:RNDr. Eva Trnová, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření diagnostických nástrojů pro zjištění úrovně znalostí odborné němčiny jako druhého a cizího jazyka v oblasti jazykového vzdělávání (7AMB16AT031)
MU Investigator:Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Vytvoření předmětu Seminář laboratoře adaptabilní výuky (MUNI/FR/1502/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření registru pacientek s hereditární formou gynekologických malignit (včetně karcinomu prsu) (58/16/RPZP)
MU Investigator:Mgr. Jaroslav Koča
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / National Health Programme - Health Support Projects
more
Vytvoření skript do předmětu Vakuová fyzika 1 (MUNI/FR/1096/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření základů pro dlouhodobou udržitelnost fyzikálního a technického kroužku KrTeK v rámci inovace předmětu Zájmová a projektová praxe na PřF (MUNI/FR/1334/2015)
MU Investigator:Mgr. Vojtěch Procházka
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Výuka francouzských ustálených slovních spojení s využitím komiksů v jazykových seminářích FJIA021 a FJIA024 (MUNI/FR/0981/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Christophe Gérard L. Cusimano
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Výukové materiály předmětu "F8242 Fyzika plazmatu 2" (MUNI/FR/1433/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Využití bakteriofágů v léčbě nozokomiálních infekcí spojených s multirezistencí či tvorbou biofilmu (16-29916A)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami (TA03010950)
MU Investigator:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Využití mikroRNA v mozkomíšním moku pro diagnostiku mozkových nádorů (15-34553A)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest (15-32484A)
MU Investigator:MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|Next pageLast page
found: 1023 records, displayed 921 - 940