Current projects [2015]

Total number of projects in 2015: 961


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 13Letter G, page 14Letter H, page 15Letter CH, page 16Letter I, page 16Letter J, page 21Letter K, page 21Letter L, page 22Letter M, page 22Letter N, page 26Letter O, page 27Letter P, page 28Letter Q, page 34Letter R, page 34Letter S, page 36Letter T, page 41Letter U, page 42Letter V, page 43Letter W, page 46Letter X, page 46Letter Y, page 46Letter Z, page 47
First pagePrevious page|...|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|Next pageLast page
found: 961 records, displayed 921 - 940
Za větší konkurenceschopnost humanitních věd: Propedeutika vědecké metodologie pro studenty humanitních oborů (VNJH/Fil/Str)
MU Investigator:Mgr. Michal Stránský
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Jan Hus Education Fundation / Jan Hus Education Foundation Projects
more
Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností (NF-CZ08-OV-1-004-2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 3/2016
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / CZ08 - Carbon Capture and Storage (Norway Grants 2009-2014)
more
Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (LR1305)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Zajištění přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum (0030/2013)
MU Investigator:PhDr. Jaroslav Nekuda
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie (INGO II LG13051)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
Základy medicínské propedeutiky pro speciální pedagogy v českém znakovém jazyce (MUNI/FR/1693/2014)
MU Investigator:Bc. Daniela Tesaříková
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Založení a vedení středoškolských (ppř základoškolských) experimentálních kroužků fyziky v rámci inovace předmětu Zájmová a projektová praxe na PřF (MUNI/FR/1754/2014)
MU Investigator:Mgr. Vojtěch Procházka
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:7/2012 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2013 - 9/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zapojení České republiky do aktivit Americké společnosti pro mikrobiologii (ASM) (LG13011)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
Zapojení studentů doktorského studia do tvůrčí činnosti v pedagogickém výzkumu (MUNI/A/1311/2014)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity (MUNI/A/1206/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6 (GA15-24117S)
MU Investigator:Mgr. Karel Kubíček, PhD.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Zastoupení ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (LG13010)
MU Investigator:Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:3/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
Zavedení a rozvoj výuky komparativní demokratizace a mezinárodněpolitických aspektů podpory demokracie na katedře MVES (MUNI/FR/1730/2014)
MU Investigator:PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zavedení nového předmětu s názvem Česko-německé vztahy v oblasti školství a vzdělávání (MUNI/FR/1642/2014)
MU Investigator:Mgr. Michal Šimáně
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zavedení předmětu „Základní praxe v geochemické laboratoři“ do bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia geologie (MUNI/FR/1767/2014)
MU Investigator:Mgr. Pavla Filipská
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zavedení témat spojených s konceptem informační společnosti do výuky oboru sociální práce (MUNI/FR/1856/2014)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Vladislava Vondrová
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zavedení zobrazovací metody in vivo pro analýzu molekulárních mechanizmů regulace buněčného dělení a diferenciace kořene Arabidopsis thaliana (LH14104)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:4/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Zdroje pro tkáňové inženýrství 5 (MUNI/A/1558/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|...|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|Next pageLast page
found: 961 records, displayed 921 - 940