Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1051


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 22Letter L, page 23Letter M, page 24Letter N, page 27Letter O, page 28Letter P, page 30Letter Q, page 35Letter R, page 35Letter S, page 38Letter T, page 43Letter U, page 45Letter V, page 46Letter W, page 51Letter X, page 51Letter Y, page 51Letter Z, page 51
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 1051 records, displayed 921 - 940
Visegrad Conference of Information Literacy and Education (VF03/2015Stg)
MU Investigator:Mgr. Markéta Bočková
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:International Visegrad Fund (IVF) / Standard Grants
more
Vizualizace a interaktivní prozkoumávání dynamického chování velkých molekulárních systémů (7AMB15AT018)
MU Investigator:RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání (GA16-01003S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv a zájmy v korporaci II (MUNI/A/0850/2015)
MU Investigator:Ing. Mgr. Radek Ruban
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézy (15-33437A)
MU Investigator:Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vliv fyziologických procesů na reliabilitu a časovou proměnlivost konektivity v lidském mozku měřené pomocí fMRI (GA14-33143S)
MU Investigator:Ing. Michal Mikl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv granulocytů a monocytů na vznik a rozvoj imunodeficitních chorob a dalších imunopatologických dějů (15-28732A)
MU Investigator:Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vliv kompresních návleků na sportovní výkon a regeneraci (MUNI/A/1212/2015)
MU Investigator:Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku (MUNI/A/1300/2015)
MU Investigator:Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh (MUNI/M/0846/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb (GA15-08032S)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv pohybové aktivity na změnu vybraných parametrů u pacientů po léčbě onkologických onemocnění II (ROZV/24/FSpS/03/2016)
MU Investigator:Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik (GA14-20147S)
MU Investigator:JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv selekce genomických poškození na průběh chronické lymfocytární leukémie (15-31834A)
MU Investigator:Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vliv terapeutické inhibice BCR signalizace na genovou expresi u B buněčných malignit a její prognostický a prediktivní význam (16-29622A)
MU Investigator:Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vliv těžkých kovů na myceliární růst mikroskopické houby Fusarium oxysporum (SOC/0759/2015)
MU Investigator:Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Vliv tréninkového zatížení na rozložení plantárního tlaku (MUNI/A/1412/2015)
MU Investigator:Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv zrakového tréninku na poruchy binokulárního vidění (MUNI/A/0864/2015)
MU Investigator:Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vstříc k jednotné škále metalicity pro otevřené hvězdokupy (GP14-26115P)
MU Investigator:Martin Netopil, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 1051 records, displayed 921 - 940