Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1050


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 22Letter L, page 23Letter M, page 24Letter N, page 27Letter O, page 28Letter P, page 30Letter Q, page 35Letter R, page 35Letter S, page 38Letter T, page 43Letter U, page 45Letter V, page 46Letter W, page 51Letter X, page 51Letter Y, page 51Letter Z, page 51
First pagePrevious page|...|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|Next pageLast page
found: 1050 records, displayed 941 - 960
Vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu (MUNI/A/1173/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vybrané genetické aspekty kožního T-lymfomu a atopické dermatitidy (MUNI/A/1423/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vybrané charakteristiky a konkurenceschopnost podniků (MUNI/A/1078/2015)
MU Investigator:Ing. Peter Marinič
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vybrané oblasti sociální pedagogiky v pozornosti začínajících výzkumníků (MUNI/A/1216/2015)
MU Investigator:Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vybrané pokročilé problémy astrofyziky a teoretické fyziky (MUNI/A/1089/2015)
MU Investigator:Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vybrané socioekonomické faktory, limitující zapojení mladých sportovců do organizovaného sportovního procesu v klubech (MUNI/A/1451/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Jiří Novotný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vyhledávání mutací predisponujících k familiárním hematologickým a onkologickým onemocněním (16-29447A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných (MUNI/A/1372/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Výchova uměním (MUNI/A/1107/2015)
MU Investigator:Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Výpočetní metody v teorii čísel (SOC/0923/2015)
MU Investigator:Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice (TB0500MV004)
MU Investigator:Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2016 - 11/2016
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Vysoce efektivní systém založený na kapilární elektroforéze pro screening inhibitorů beta-sekretázy jako terapeutického cíle pro Alzheimerovu chorobu (GA16-06106S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vytvorenie predmetu Etická výchova pro neetiky, inovácia predmetov Vybrané etické problémy, Kultura a historie Slovenska (MUNI/FR/0970/2015)
MU Investigator:Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření a realizace předmětu „Základy rakouského soukromého práva“ (MUNI/FR/1414/2015)
MU Investigator:JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření a výuka nového předmětu Globální environmentální problémy (MUNI/FR/1251/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření anglické verze předmětu „Nadání a jeho rozvoj“ (MUNI/FR/1061/2015)
MU Investigator:RNDr. Eva Trnová, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření diagnostických nástrojů pro zjištění úrovně znalostí odborné němčiny jako druhého a cizího jazyka v oblasti jazykového vzdělávání (7AMB16AT031)
MU Investigator:Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Vytvoření předmětu Seminář laboratoře adaptabilní výuky (MUNI/FR/1502/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření registru pacientek s hereditární formou gynekologických malignit (včetně karcinomu prsu) (58/16/RPZP)
MU Investigator:Mgr. Jaroslav Koča
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / National Health Programme - Health Support Projects
more
Vytvoření skript do předmětu Vakuová fyzika 1 (MUNI/FR/1096/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
First pagePrevious page|...|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|Next pageLast page
found: 1050 records, displayed 941 - 960