Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1022


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 5Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 13Letter G, page 15Letter H, page 15Letter CH, page 16Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 21Letter L, page 22Letter M, page 23Letter N, page 26Letter O, page 27Letter P, page 29Letter Q, page 34Letter R, page 34Letter S, page 37Letter T, page 42Letter U, page 44Letter V, page 45Letter W, page 50Letter X, page 50Letter Y, page 50Letter Z, page 50
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|Next pageLast page
found: 1022 records, displayed 941 - 960
Využití tkáňových/cirkulujících mikroRNA pro predikci léčebné odpovědi a zpřesnění restagingu karcinomu rekta po neoadjuvantní léčbě (16-31765A)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Využívání a rizika digitálních technologií v oblastech: setkávání s neznámými lidmi, poruchy příjmu potravy a online hazardní hraní (MUNI/A/1149/2015)
MU Investigator:Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Využívání terénní výuky na ZŠ jako specifické výukové strategie (MUNI/A/0946/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vývoj a validace pasivních vzorkovacích zařízení pro monitorování emergentních organických znečišťujících látek vodního prostředí (7AMB16DE004)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Branislav Vrana, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Vývoj interakce životního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti (GA16-15678S)
MU Investigator:RNDr. Nela Doláková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2016 (MUNI/A/1500/2015)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vývoj metod pro rozpoznání nadání - první krok v procesu jejich efektivního vzdělávání (MUNI/A/1190/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vývoj metodiky pro hodnocení městských produkčních a zahradních ploch (TD03000345)
MU Investigator:Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Vývoj mobilních aplikací pro přístup k celostátní knihovně přístupných dokumentů pro zrakově postižené na platformách Android a iOS (MU/0350/2015/Teiresiás)
MU Investigator:Ing. Svatoslav Ondra
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:8/2015 - 1/2016
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Other foundation
more
Vývoj nástroje Symbiotic III (MUNI/33/09/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:7/2016 - 11/2016
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
Vývoj neinvazivních metod odberu vzorku a analýzy v point-of-care dignostice biologických materiálu (GA13-21919S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vývoj nové generace biofilmových probiotik (TH01011148)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / EPSILON - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Vývoj nových metod řešení dynamických modelů řízení podniků (GA16-03796S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv na principu syntetické letality (15-33999A)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vývoj nových prostředků pro podporu imunity včel, prevenci a léčbu včelích onemocnění (QJ1210047)
MU Investigator:RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2012 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Agriculture of the CR / KUS - Global sustainable systems in Agriculture 2012-2018
more
Vývoj spolehlivých metod pro automatizovanou kvantitativní charakterizaci buněčné motility ve fluorescenční mikroskopii (GA16-03909Y)
MU Investigator:RNDr. Martin Maška, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Vývoj viditelným světlem aktivovatelných skupin a fluorescenčních značek pro chemii a biologii (GA13-25775S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad (GA16-03059S)
MU Investigator:Tomotaka Umemura, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vývojové tendence sankční politiky (MUNI/A/1347/2015)
MU Investigator:Mgr. Katarína Kandová
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury, zejména v česko-německé konfrontaci, včetně skandinavistiky a nederlandistiky (MUNI/A/1158/2015)
MU Investigator:PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|Next pageLast page
found: 1022 records, displayed 941 - 960