Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 1048


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 13Letter G, page 14Letter H, page 15Letter CH, page 16Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 21Letter L, page 23Letter M, page 23Letter N, page 26Letter O, page 28Letter P, page 29Letter Q, page 36Letter R, page 36Letter S, page 40Letter T, page 45Letter U, page 46Letter V, page 47Letter W, page 51Letter X, page 51Letter Y, page 51Letter Z, page 51
First pagePrevious page|...|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|Next pageLast page
found: 1048 records, displayed 941 - 960
Vlastnosti hydrofobních povrchů v interakci s kapalinou (GA13-20031S)
MU Investigator:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv ethanolu a jeho metabolitu acetaldehydu na srdeční inward rectifier draslíkové proudy: vztah k fibrilaci síní po konzumaci alkoholu? (NT14301)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health's Departmental Research and Development Programme III (2010-2015)
more
Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (GAP505/11/0779)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv fyziologických procesů na reliabilitu a časovou proměnlivost konektivity v lidském mozku měřené pomocí fMRI (GA14-33143S)
MU Investigator:Ing. Michal Mikl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik (GA14-20147S)
MU Investigator:JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí (TD020254)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Vliv přirozené imunity na ornamentaci a kondici ptáků (MUNI/C/0970/2013)
MU Investigator:Bc. Pavla Elčknerová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Volby, politické strany a prosazování zájmů II. (MUNI/A/0846/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
VPLYV HYPOXIE NA BUNKOVÚ DIFERENCIÁCIU INDUKOVANÚ POMOCOU KYSELINY ALL-TRANS RETINOVEJ A INHIBÍTOROV LOX/COX U BUNIEK OSTEOSARKÓMU (MUNI/C/0944/2013)
MU Investigator:Bc. Viera Sláviková
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vstříc k jednotné škále metalicity pro otevřené hvězdokupy (GP14-26115P)
MU Investigator:Martin Netopil, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Post-graduate (doctorate) grants
more
Výběrový kurz „Nemoci člověka ve světle současné biomedicíny” v rámci předmětu Vědecká příprava pro „P-PooL“ (MUNI/FR/0051/2014)
MU Investigator:Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Vybrané aspekty hodnocení efektivnosti a zásluhovosti veřejných politik (MUNI/A/0784/2013)
MU Investigator:Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vybrané aspekty normativních správních aktů (MUNI/A/0912/2013)
MU Investigator:JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře (MUNI/A/0856/2013)
MU Investigator:JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vybrané problémy fyziky hvězd a vesmíru (MUNI/A/0930/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vydání bibliografie prací firbasovské (brněnské) větve teorie aktuálního členění věty (1956-2011) (MUNI/21/DRA/2014)
MU Investigator:Mgr. Martin Drápela, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Východ boha slnka ako mytologický motiv: Staroakkadské pečate v korelácii s textom (MUNI/21/SED/2014)
MU Investigator:Mgr. Tibor Sedláček
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0035)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2012 - 6/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem (NT13549-4/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health's Departmental Research and Development Programme III (2010-2015)
more
First pagePrevious page|...|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|Next pageLast page
found: 1048 records, displayed 941 - 960