Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1121


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 17Letter J, page 23Letter K, page 23Letter L, page 24Letter M, page 25Letter N, page 28Letter O, page 30Letter P, page 31Letter Q, page 38Letter R, page 38Letter S, page 41Letter T, page 46Letter U, page 48Letter V, page 49Letter W, page 54Letter X, page 55Letter Y, page 55Letter Z, page 55
First pagePrevious page|...|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|...|Next pageLast page
found: 1121 records, displayed 941 - 960
Towards the physical basis of lone-pair-pi interactions. Do lone-pair-pi interactions stabilize the structure of the Engrailed homeodomain? (GA14-14654S)
MU Investigator:Prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů II (MUNI/A/1053/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Training against medical error - TAME (561583-EEP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:10/2015 - 10/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Transformace pohraničí na příkladu jihomoravského-dolnorakouského regionu (74p1)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2015 - 11/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Transformační produkty mono- a polyaromatických uhlovodíků v atmosferických aerosolech – prioritní nebezpečné polutanty (GA16-11537S)
MU Investigator:Prof. Gerhard Lammel, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Transformační vedení, pracovní spokojenost a pracovní výkon (MUNI/A/1077/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the Internal Cohesion of Visegrad Countries. (0331/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2015 - 6/2018
Investor/Programme:International Visegrad Fund (IVF) / Visegrad Strategic Program
more
Tvorba malíře Karla Hemerleina (1807-1884) ve střední Evropě (MUNI/21/FIL/2016)
MU Investigator:PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2016 - 11/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Tvorba studijních opor v angličtině pro předmět „Inquire-based science and vocational education in practice “ - posilování výuky v angličtině a rozšíření nabídky pro studenty ERASMUS+ se zaměřením na distanční formu studia (MUNI/FR/1060/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Josef Trna, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Tvorba systému automatické detekce jednání podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách (TD03000121)
MU Investigator:Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Twinning for Improving Capacity of Research in Multifunctional Nanosystems for Optronic Biosensing (692034)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:European Union / Horizon 2020
more
Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě (MUNI/FR/1355/2015)
MU Investigator:Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Týden výtvarné kultury 2014 – 2016 (731 409 2645)
MU Investigator:Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Brno City Municipality / Sphere of Culture
more
Učící knihovník - vzdělávací cyklus pedagogického minima pro knihovníky (VISK 16650/216 OULK - OLK)
MU Investigator:Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Účinek ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání (MUNI/C/1085/2015)
MU Investigator:Bc. Tomáš Hlinský
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Účinky Evropských fondů využitých pro rozvoj sportovních zařízení na místní úrovni v ČR (ROZV/24/FSpS/02/2016)
MU Investigator:Ing. Jana Nová, PhD., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu (16-31028A)
MU Investigator:RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Účinnost prostředků na úpravu tvrdosti vody a odstraňování vodního kamene (SOC/0757/2015)
MU Investigator:Mgr. Pavel Pracný
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Učitel a žáci v dialogickém vyučování (GA13-23578S)
MU Investigator:Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Udržitelná spotřeba jako nástroj k zachování biologické rozmanitosti a přežití lidstva (MUNI/A/1155/2015)
MU Investigator:JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|...|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|...|Next pageLast page
found: 1121 records, displayed 941 - 960