Current projects [2015]

Total number of projects in 2015: 989


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 15Letter CH, page 16Letter I, page 17Letter J, page 21Letter K, page 21Letter L, page 23Letter M, page 23Letter N, page 26Letter O, page 28Letter P, page 29Letter Q, page 35Letter R, page 35Letter S, page 38Letter T, page 42Letter U, page 43Letter V, page 44Letter W, page 48Letter X, page 48Letter Y, page 48Letter Z, page 48
First pagePrevious page|...|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|Next pageLast page
found: 989 records, displayed 941 - 960
Vznik Mithrových mystérií ve světle nových nálezů a interpretací (MUNI/21/CHA/2015)
MU Investigator:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Vzorec a vývoj sociální mobility v České republice v letech 1990 až 2010 (GA14-29111S)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích (MUNI/M/1790/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Weak sources of entanglement and randomness (GAP202/12/1142)
MU Investigator:RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Web of Knowledge (0671/2012)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:10/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Academy of Sciences of the Czech Republic / Service
more
Weyr's Day of Legal Theory (MUNI/B/1135/2014)
MU Investigator:Mgr. Martin Hapla
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
WNT-mediated signal relay in stem cells and oncogenesis - from basic biology to applications (608180)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:8/2013 - 7/2017
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Young Teachers and People with Special Needs as Drivers of Social Change - Towards Inclusive Europe (MUNI/P/1092/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:11/2014 - 5/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Za větší konkurenceschopnost humanitních věd: Propedeutika vědecké metodologie pro studenty humanitních oborů (VNJH/Fil/Str)
MU Investigator:Mgr. Michal Stránský
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Jan Hus Education Fundation / Jan Hus Education Foundation Projects
more
Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností (NF-CZ08-OV-1-004-2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 3/2016
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / CZ08 - Carbon Capture and Storage (Norway Grants 2009-2014)
more
Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (LR1305)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Zajištění přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum (0030/2013)
MU Investigator:PhDr. Jaroslav Nekuda
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie (INGO II LG13051)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
Základy medicínské propedeutiky pro speciální pedagogy v českém znakovém jazyce (MUNI/FR/1693/2014)
MU Investigator:Bc. Daniela Tesaříková
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Založení a vedení středoškolských (ppř základoškolských) experimentálních kroužků fyziky v rámci inovace předmětu Zájmová a projektová praxe na PřF (MUNI/FR/1754/2014)
MU Investigator:Mgr. Vojtěch Procházka
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:7/2012 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2013 - 9/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zapojení České republiky do aktivit Americké společnosti pro mikrobiologii (ASM) (LG13011)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
Zapojení studentů doktorského studia do tvůrčí činnosti v pedagogickém výzkumu (MUNI/A/1311/2014)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity (MUNI/A/1206/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|...|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|Next pageLast page
found: 989 records, displayed 941 - 960