Publication details

 

Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy.

Basic information
Original title:Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy.
Title in English:Febrile pancytopenia and hepatosplenomegaly as leading symptoms of visceral leishmaniasis
Authors:Pavel Polák, Radek Svoboda, Petra Kubáčková, Yvona Brychtová, Anna Panovská, Eva Nohýnková, Petr Husa, Michaela Freibergerová, Radana Pařízková, Marta Šnelerová, Martina Pýchová, Jan Kamelander
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Epidemiology, infectious diseases and clinical immunology
Type:Article in Periodical
Keywords:visceral leishmaniasis; pancytopenia; hepatosplenomegaly; amphothericin B; miltefosin

Autoři předkládají kazuistiku pacienta s febrilní pancytopenií, hepatosplenomegalií a váhovým úbytkem, u kterého byla složitě stanovena diagnóza viscerální leishmaniózy. Standardní léčba viscerální leishmaniózy amfotericinem B po dobu 20 dnů vedla po několika týdnech k relapsu onemocnění. Definitivního vyléčení onemocnění bylo dosaženo až v České republice neregistrovaným cytostatikem miltefosinem (Impavido©). Cílem práce je upozornit na tuto importovanou protozoární infekci a na její základní klinické i laboratorní charakteristiky.

The authors present a case report of a patient with febrile pancytopenia, hepatosplenomegaly and weight loss as main symptoms of visceral leishmaniasis. Standard treatment regimen with amphothericin B led to relapse of the disease after several weeks. The definitive curing was reached with cytostatic miltefosin (Impavido©), which is not registered in the Czech Republic. The aim of this article is to point out this imported protozoan infection and its basic clinical and laboratory features.