Publication details

 

Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy.

Basic information
Original title:Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy.
Title in English:Febrile pancytopenia and hepatosplenomegaly as leading symptoms of visceral leishmaniasis
Authors:Pavel Polák, Radek Svoboda, Petra Kubáčková, Yvona Brychtová, Anna Panovská, Eva Nohýnková, Petr Husa, Michaela Freibergerová, Radana Pařízková, Marta Šnelerová, Martina Pýchová, Jan Kamelander
Further information
Citation:POLÁK, Pavel, Radek SVOBODA, Petra KUBÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Eva NOHÝNKOVÁ, Petr HUSA, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Marta ŠNELEROVÁ, Martina PÝCHOVÁ a Jan KAMELANDER. Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2012, roč. 58, č. 10, s. 761-764. ISSN 0042-773X.Export BibTeX
@article{1071089,
author = {Polák, Pavel and Svoboda, Radek and Kubáčková, Petra and Brychtová, Yvona and Panovská, Anna and Nohýnková, Eva and Husa, Petr and Freibergerová, Michaela and Pařízková, Radana and Šnelerová, Marta and Pýchová, Martina and Kamelander, Jan},
article_location = {Praha},
article_number = {10},
keywords = {visceral leishmaniasis; pancytopenia; hepatosplenomegaly; amphothericin B; miltefosin},
language = {cze},
issn = {0042-773X},
journal = {Vnitřní lékařství},
title = {Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy.},
volume = {58},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Epidemiology, infectious diseases and clinical immunology
Type:Article in Periodical
Keywords:visceral leishmaniasis; pancytopenia; hepatosplenomegaly; amphothericin B; miltefosin

Autoři předkládají kazuistiku pacienta s febrilní pancytopenií, hepatosplenomegalií a váhovým úbytkem, u kterého byla složitě stanovena diagnóza viscerální leishmaniózy. Standardní léčba viscerální leishmaniózy amfotericinem B po dobu 20 dnů vedla po několika týdnech k relapsu onemocnění. Definitivního vyléčení onemocnění bylo dosaženo až v České republice neregistrovaným cytostatikem miltefosinem (Impavido©). Cílem práce je upozornit na tuto importovanou protozoární infekci a na její základní klinické i laboratorní charakteristiky.

The authors present a case report of a patient with febrile pancytopenia, hepatosplenomegaly and weight loss as main symptoms of visceral leishmaniasis. Standard treatment regimen with amphothericin B led to relapse of the disease after several weeks. The definitive curing was reached with cytostatic miltefosin (Impavido©), which is not registered in the Czech Republic. The aim of this article is to point out this imported protozoan infection and its basic clinical and laboratory features.