Publication details

 

Intrapartální fetální pulzní oxymetrie. Nová metoda v diagnostice intrauterinní hypoxie plodu.

Basic information
Original title:Intrapartální fetální pulzní oxymetrie. Nová metoda v diagnostice intrauterinní hypoxie plodu.
Title in English:Intrapartal fetal pulse oximetry. New method in the diagnosis of intrauterine fetal hypoxia.
Authors:Aleš Roztočil, Ladislav Pilka, Vladimíra Sieglová, P. Novák
Further information
Citation:ROZTOČIL, Aleš, Ladislav PILKA, Vladimíra SIEGLOVÁ a P. NOVÁK. Intrapartální fetální pulzní oxymetrie. Nová metoda v diagnostice intrauterinní hypoxie plodu. Česká gynekologie, Praha, 1998, roč. 1998, č. 63, s. 322-324. ISSN 1210-7832.Export BibTeX
@article{202121,
author = {Roztočil, Aleš and Pilka, Ladislav and Sieglová, Vladimíra and Novák, P.},
article_location = {Praha},
article_number = {63},
language = {cze},
issn = {1210-7832},
journal = {Česká gynekologie},
title = {Intrapartální fetální pulzní oxymetrie. Nová metoda v diagnostice intrauterinní hypoxie plodu.},
volume = {1998},
year = {1998}
}
Original language:Czech
Field:Gynaecology and obstetrics
Type:Article in Periodical