Publication details

 

Intrapartální fetální pulzní oxymetrie. Nová metoda v diagnostice intrauterinní hypoxie plodu.

Basic information
Original title:Intrapartální fetální pulzní oxymetrie. Nová metoda v diagnostice intrauterinní hypoxie plodu.
Title in English:Intrapartal fetal pulse oximetry. New method in the diagnosis of intrauterine fetal hypoxia.
Authors:Aleš Roztočil, Ladislav Pilka, Vladimíra Sieglová, P. Novák
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Gynaecology and obstetrics
Type:Article in Periodical