Publication details

 

Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství

Basic information
Original title:Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství
Title in English:Stress functional diagnostics and prescription of physical therapy in internal medicine
Authors:Jan Novotný, K. Čechovský, P. Homolka, Břetislav Zatloukal, Ilona Dohnalová, Vladimír Dražil, Zdeněk Placheta
Information from University Press
Price:50,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Medicine
Further information
Citation:NOVOTNÝ, Jan, K. ČECHOVSKÝ, P. HOMOLKA, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ, Vladimír DRAŽIL a Zdeněk PLACHETA. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. 2. přeprac. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998. 156 s. ISBN 80-210-1170-X.Export BibTeX
@book{203823,
author = {Novotný, Jan and Čechovský, K. and Homolka, P. and Zatloukal, Břetislav and Dohnalová, Ilona and Dražil, Vladimír and Placheta, Zdeněk},
address = {Brno},
edition = {2. přeprac},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-1170-X},
publisher = {Lékařská fakulta MU},
title = {Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství},
year = {1998}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Monograph