Publication details

 

Niekoľko poznámok o profesionalite a etike v spoločenských vedách a sociologických výskumoch.

Basic information
Original title:Niekoľko poznámok o profesionalite a etike v spoločenských vedách a sociologických výskumoch.
Title in English:Few notes on profesionality and ethics in social sciences and sociological researches.
Author:Michal Vašečka
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Slovak
Field:Sociology, demography
WWW:link to a new windowhttp://www.sociologia.sav.sk/old/socas/index.html
Type:Article in Periodical
Keywords:profesionalita; výskum; etika výskumu; dôsledky neprofesionality; A-test; výskumná agentúra

Autor upozorňuje na potrebu vysokej odbornosti pri výskume etnických vzťahov, predsudkov a stereotypov a zároveň na tému etiky spoločensko-vedných výskumov. Mnohé tvrdenia v oblasti výskumu etnicity majú veľkú výpovednú silu a podľa autora je namieste požiadavka, že neodborníci by nemali robiť výskumy k senzitívnym témam. Štatistika a štatistické číslo má veľkú moc a verejná mienka je veľmi silná politická zbraň. Výskumníci nemusia mať zlý úmysel, ich profesionálna nedostatočnosť však môže poslúžiť v politickom boji nečistým cieľom. Manipulovať štatistikou je jednoduché a história 20. storočia je dostatočným mementom. Profesionáli vo väčšine odborov potrebujú pre výkon svojho zamestnania potvrdenie o spôsobilosti vykonávať zamestnanie. V Slovenskej republike neexistujú žiadne pravidlá hry, kto môže a kto nemôže robiť celospoločenské výskumy verejnej mienky. Odborníkov so železnou pravidelnosťou prekvapujú novovznikajúce agentúry svojimi podozrivými výsledkami, často zlou metodológiou a občas dokonca evidentnou nereprezentatívnosťou výberovej vzorky. Slovenská asociácia výskumných agentúr sa snaží už od svojho vzniku začať verejnú diskusiu o etike výskumov verejnej mienky, o profesionálnych predpokladoch pre vykonávanie takejto práce a prípadného zavedenia A testu pre agentúry. Agentúry zaoberajúce sa výskumom verejnej mienky sú v mnohých krajinách EÚ pod neustálym dohľadom sociologickej akademickej obce a prípadná profesionálna sebadiskvalifikácia môže vyústiť až do zániku agentúry.

Autor upozorňuje na potrebu vysokej odbornosti pri výskume etnických vzťahov, predsudkov a stereotypov a zároveň na tému etiky spoločensko-vedných výskumov. Mnohé tvrdenia v oblasti výskumu etnicity majú veľkú výpovednú silu a podľa autora je namieste požiadavka, že neodborníci by nemali robiť výskumy k senzitívnym témam. Štatistika a štatistické číslo má veľkú moc a verejná mienka je veľmi silná politická zbraň. Výskumníci nemusia mať zlý úmysel, ich profesionálna nedostatočnosť však môže poslúžiť v politickom boji nečistým cieľom. Manipulovať štatistikou je jednoduché a história 20. storočia je dostatočným mementom. Profesionáli vo väčšine odborov potrebujú pre výkon svojho zamestnania potvrdenie o spôsobilosti vykonávať zamestnanie. V Slovenskej republike neexistujú žiadne pravidlá hry, kto môže a kto nemôže robiť celospoločenské výskumy verejnej mienky. Odborníkov so železnou pravidelnosťou prekvapujú novovznikajúce agentúry svojimi podozrivými výsledkami, často zlou metodológiou a občas dokonca evidentnou nereprezentatívnosťou výberovej vzorky. Slovenská asociácia výskumných agentúr sa snaží už od svojho vzniku začať verejnú diskusiu o etike výskumov verejnej mienky, o profesionálnych predpokladoch pre vykonávanie takejto práce a prípadného zavedenia A testu pre agentúry. Agentúry zaoberajúce sa výskumom verejnej mienky sú v mnohých krajinách EÚ pod neustálym dohľadom sociologickej akademickej obce a prípadná profesionálna sebadiskvalifikácia môže vyústiť až do zániku agentúry.

Related projects: