Publication details

 

Orální aplikace magnesia v těhotenství- výsledky studie

Basic information
Original title:Orální aplikace magnesia v těhotenství- výsledky studie
Authors:Tomáš Burnog, Ladislav Pilka
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Proceedings