Publication details

 

Orální aplikace magnesia v těhotenství- výsledky studie

Basic information
Original title:Orální aplikace magnesia v těhotenství- výsledky studie
Authors:Tomáš Burnog, Ladislav Pilka
Further information
Citation:BURNOG, Tomáš a Ladislav PILKA. Orální aplikace magnesia v těhotenství- výsledky studie. In Sborník přednášek Celostátní vědecké konference ČGPS a SGPS Bratislava, Slovensko. 1994.Export BibTeX
@inproceedings{367653,
author = {Burnog, Tomáš and Pilka, Ladislav},
booktitle = {Sborník přednášek Celostátní vědecké konference ČGPS a SGPS Bratislava, Slovensko},
title = {Orální aplikace magnesia v těhotenství- výsledky studie},
year = {1994}
}
Type:Article in Proceedings