Publication details

 

Dva ontické řády

Basic information
Original title:Dva ontické řády
Title in English:Two Ontic Orders
Author:Josef Šmajs
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
Type:Article in Periodical
Keywords:ontology; order; nature; environmental; implicative order; explicative order

Autor začíná stručným komentářem tří ontologických konceptů řádu. Jedná se o Hayekův koncept exogenního a endogenního řádu, Bohmův koncept implikátního a explikátního řádu a konečně o koncept K. R. Poppera založený na tzv "třech" světech. Po zhodnocení významu všech tří pojetí se autor snaží o načrtnutí vlastního evolučně ontologického konceptu dvou ontických řádů - přirozeného a kulturního.

The author beginns with a brief commentary on three philosophicallly remarcable concepts: F. A. Hayek's concept of endogenous and exogenous orders, D. Bohm's concept of implicative and explicative orders and K. R. Popper's concept of the three worlds. After that the author explains his own concept of two basic world orders - culture and nature.

Related projects: