Publication details

 

Brachistochrona - problém stále živý

Basic information
Original title:Brachistochrona - problém stále živý
Title in English:The brachistochrone
Authors:Jana Musilová, Josef Slavíček
Further information
Citation:MUSILOVÁ, Jana a Josef SLAVÍČEK. Brachistochrona - problém stále živý. Československý časopis pro fyziku, Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2003, roč. 53/2003, č. 6, s. 400-412. ISSN 0009-0700.Export BibTeX
@article{491279,
author = {Musilová, Jana and Slavíček, Josef},
article_location = {Praha},
article_number = {6},
keywords = {brachistochrone; variational problems},
language = {cze},
issn = {0009-0700},
journal = {Československý časopis pro fyziku},
title = {Brachistochrona - problém stále živý},
volume = {53/2003},
year = {2003}
}
Original language:Czech
Field:Theoretical physics
Type:Article in Periodical
Keywords:brachistochrone; variational problems

Článek se věnuje historickým aspektům problému brachistochrony a komentuje nejvýznamnější řešení, která byla v době jeho vzniku předložena. Dále uvádí fyzikální, geometrický a variační přístup k řešení problému brachistochrony

Historical aspect of the brachistochrone problem are presented and the most meaningful historical solutions are discussed. Moreover, three various approaches to the solution of the probelm are given -- physical, geometrical and variational.