Publication details

 

Arytmické komplikace u pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti

Basic information
Original title:Arytmické komplikace u pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti
Authors:Tomáš Brychta, Ondřej Toman, Anna Nečasová
Further information
Citation:BRYCHTA, Tomáš, Ondřej TOMAN a Anna NEČASOVÁ. Arytmické komplikace u pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti. Cardiology, 2003, roč. 12, č. 1, s. 2a.Export BibTeX
@article{554055,
author = {Brychta, Tomáš and Toman, Ondřej and Nečasová, Anna},
article_number = {1},
journal = {Cardiology},
title = {Arytmické komplikace u pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti},
volume = {12},
year = {2003}
}
Type:Article in Periodical