Publication details

 

Arytmické komplikace u pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti

Basic information
Original title:Arytmické komplikace u pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti
Authors:Tomáš Brychta, Ondřej Toman, Anna Nečasová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Periodical