Publication details

 

K některým problémům spojeným s uplatňováním trestní odpovědnosti vůči mladistvým podle čs. trestního zákona

Basic information
Original title:K některým problémům spojeným s uplatňováním trestní odpovědnosti vůči mladistvým podle čs. trestního zákona
Title in English:Some problems connecting with using of penal liability against young people
Author:Josef Kuchta
Further information
Citation:KUCHTA, Josef. K některým problémům spojeným s uplatňováním trestní odpovědnosti vůči mladistvým podle čs. trestního zákona. In Trestnoprávna ochrana a zodpovednosť detí a mládeže : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 22.-24. marca 2000 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2000. s. 56-65, 10 s.Export BibTeX
@inproceedings{558346,
author = {Kuchta, Josef},
address = {Bratislava},
booktitle = {Trestnoprávna ochrana a zodpovednosť detí a mládeže : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 22.-24. marca 2000 v Piešťanoch},
edition = {1.},
keywords = {juvenile liability penal law of the young persons; age; liability; proceeding against juvenile},
language = {cze},
location = {Bratislava},
pages = {56-65},
publisher = {Ústav štátu a práva SAV},
title = {K některým problémům spojeným s uplatňováním trestní odpovědnosti vůči mladistvým podle čs. trestního zákona},
year = {2000}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:juvenile liability penal law of the young persons; age; liability; proceeding against juvenile

Přehled trestní odpovědnosti mladistvých v čs. trestním právu.

An overview of the criminal liability of minors in the Czech criminal law.