Publication details

 

K některým problémům spojeným s uplatňováním trestní odpovědnosti vůči mladistvým podle čs. trestního zákona

Basic information
Original title:K některým problémům spojeným s uplatňováním trestní odpovědnosti vůči mladistvým podle čs. trestního zákona
Title in English:Some problems connecting with using of penal liability against young people
Author:Josef Kuchta
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:juvenile liability penal law of the young persons; age; liability; proceeding against juvenile

Přehled trestní odpovědnosti mladistvých v čs. trestním právu.

An overview of the criminal liability of minors in the Czech criminal law.