Publication details

 

Vizualizace dat a grafická komunikační rozhraní

Basic information
Original title:Vizualizace dat a grafická komunikační rozhraní
Title in English:Data Visualization and Graphical User interfaces
Authors:Tomáš Staudek, Ivo Serba
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Informatics
Further information
Citation:STAUDEK, Tomáš a Ivo SERBA. Vizualizace dat a grafická komunikační rozhraní. In Proceedings of the Annual Database Conference DATAKON. Brno, 2004: Masarykova universita, 2004. s. 49-55. ISBN 80-210-3516-1.Export BibTeX
@inproceedings{560043,
author = {Staudek, Tomáš and Serba, Ivo},
address = {Brno, 2004},
booktitle = {Proceedings of the Annual Database Conference DATAKON},
keywords = {data visualization; GUI},
language = {cze},
location = {Brno, 2004},
isbn = {80-210-3516-1},
pages = {49-55},
publisher = {Masarykova universita},
title = {Vizualizace dat a grafická komunikační rozhraní},
url = {http://www.fi.muni.cz/~toms/documents/vizualizace.ps.gz},
year = {2004}
}
Original language:Czech
Field:Informatics
WWW:link to a new windowhttp://www.fi.muni.cz/~toms/documents/vizualizace.ps.gz
Type:Article in Proceedings
Keywords:data visualization; GUI

Článek představuje problematiku vizualizace dat a poskytuje rady pro návrh grafických komunikačních rozhraní.

The article introduces problems in data visualization and provides rules for designing graphical user interfaces..

Related projects: