Publication details

 

Vizualizace dat a grafická komunikační rozhraní

Basic information
Original title:Vizualizace dat a grafická komunikační rozhraní
Title in English:Data Visualization and Graphical User interfaces
Authors:Tomáš Staudek, Ivo Serba
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Informatics
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Informatics
WWW:link to a new windowhttp://www.fi.muni.cz/~toms/documents/vizualizace.ps.gz
Type:Article in Proceedings
Keywords:data visualization; GUI

Článek představuje problematiku vizualizace dat a poskytuje rady pro návrh grafických komunikačních rozhraní.

The article introduces problems in data visualization and provides rules for designing graphical user interfaces..

Related projects: