Detail publikace

 

Preliminary analysis of photometric variations of central star of planetary nebula Sh 2-71

Základní údaje
Originální název:Preliminary analysis of photometric variations of central star of planetary nebula Sh 2-71
Název česky:Předběžný rozbor světelných změn centrální hvězdy planetární mlhoviny Sh 2-71
Autoři:Zdeněk Mikulášek, Luboš Kohoutek, Miloslav Zejda, Ondřej Pejcha
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:angličtina
Obor:Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:UBVRI photometry; planetary nebula; Sh 2-71; period; PCA

We confirm the presence of regular UBVRI light variations of the object in the center of the planetary nebula Sh 2-71, with an improved period of P=68.132+/-0.005 days. The shapes and amplitudes of light curves, in particular colours, are briefly discussed.

Potvrdili jsme přítomnost pravidelných světelných změn v systému UBVRI objektu nacházejícího se v centru planetární mlhoviny Sh 2-71 se zpřesněnou periodou P=68.132+/-0.005 dní. Stručně jsou diskutovány tvary a amplitudy světelných křivek v jednotlivých barvách.

Související projekty: