Publication details

 

Metodické postupy, didaktické hry, pomůcky a techniky k nácviku čtení v počátečním vyučování ruštině na ZŠ nejen pro žáky s dyslektickými obtížemi

Basic information
Original title:Metodické postupy, didaktické hry, pomůcky a techniky k nácviku čtení v počátečním vyučování ruštině na ZŠ nejen pro žáky s dyslektickými obtížemi
Author:Renée Grenarová
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Education
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Proceedings