Publication details

 

Metodické postupy, didaktické hry, pomůcky a techniky k nácviku čtení v počátečním vyučování ruštině na ZŠ nejen pro žáky s dyslektickými obtížemi

Basic information
Original title:Metodické postupy, didaktické hry, pomůcky a techniky k nácviku čtení v počátečním vyučování ruštině na ZŠ nejen pro žáky s dyslektickými obtížemi
Author:Renée Grenarová
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Education
Further information
Citation:GRENAROVÁ, Renée. Metodické postupy, didaktické hry, pomůcky a techniky k nácviku čtení v počátečním vyučování ruštině na ZŠ nejen pro žáky s dyslektickými obtížemi. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně (CD-ROM), 2004. 27 s. ISBN 80-210-3474-2.Export BibTeX
@inproceedings{569646,
author = {Grenarová, Renée},
address = {Brno},
booktitle = {Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu},
edition = {1. vyd.},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3474-2},
publisher = {Pedagogická fakulta MU v Brně (CD-ROM)},
title = {Metodické postupy, didaktické hry, pomůcky a techniky k nácviku čtení v počátečním vyučování ruštině na ZŠ nejen pro žáky s dyslektickými obtížemi},
year = {2004}
}
Type:Article in Proceedings