Publication details

 

ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole

Basic information
Original title:ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole
Title in English:ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools
Author:Jiří Zounek
Further information
Citation:ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. s. 362-365, 4 s. ISBN 80-244-1079-6.Export BibTeX
@inproceedings{591424,
author = {Zounek, Jiří},
address = {Olomouc},
booktitle = {Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání?},
keywords = {ICT; school; learning; teaching; teacher; school culture},
language = {cze},
location = {Olomouc},
isbn = {80-244-1079-6},
pages = {362-365},
publisher = {Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV},
title = {ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Proceedings
Keywords:ICT; school; learning; teaching; teacher; school culture

Příspěvek je jedním z výstupů výzkumného projektu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy. Autor se věnuje klíčové oblasti chodu školy prostředí podporující učení a vyučování ve dvou rovinách. V obecné rovině ukazuje, jaké prvky prostředí podporujícího učení a vyučování ovlivňují ICT nejvýznamněji, poté analyzuje výpovědi ředitelů vztažené k situaci na jejich školách.

The contribution is another output of a three-year research project called Information and Communication Technologies and School Culture (Czech Science Foundation, grant #406/03/P119). The author presents some results of this empirical research stage, addressing the key domain of school functioning the learning- and teaching-friendly environment in detail at two levels. He first shows at a general level which elements of learning-friendly environment are most influenced by ICT. In another part of the paper, the author analyzes the responses of the headmasters relating to the situation at their respective school.

Related projects: