Publication details

 

Poznámka k subjektivnímu a objektivnímu hodnocení hlasových poruch učitelů

Basic information
Original title:Poznámka k subjektivnímu a objektivnímu hodnocení hlasových poruch učitelů
Title in English:A Remark on Objective and Subjective Evaluation of Vocal Defects of Teachers
Authors:Jana Frostová, Vladislav Navrátil
Further information
Citation:FROSTOVÁ, Jana a Vladislav NAVRÁTIL. Poznámka k subjektivnímu a objektivnímu hodnocení hlasových poruch učitelů. In XXIV Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. UNOB Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. s. 36-39, 4 s. ISBN 80-7231-139-5.Export BibTeX
@inproceedings{637184,
author = {Frostová, Jana and Navrátil, Vladislav},
address = {UNOB Brno},
booktitle = {XXIV Colloquium on the Management of Educational Process},
edition = {1},
keywords = {Human voice problems. Special treatment and method. Physical background. Possibility of qualitative estimation of changes. Fourier analysis.},
language = {cze},
location = {UNOB Brno},
isbn = {80-7231-139-5},
pages = {36-39},
publisher = {University of Defence, Faculty of Economics and Management},
title = {Poznámka k subjektivnímu a objektivnímu hodnocení hlasových poruch učitelů},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Hygiene
Type:Article in Proceedings
Keywords:Human voice problems. Special treatment and method. Physical background. Possibility of qualitative estimation of changes. Fourier analysis.

Dopad hlasových poruch u profesi, kde je hlas pracovním prostředkem je dvojí, neboť má jednak vliv na kvalitu života postižených a také zatěžuje společnost náklady, potřebnými na léčení. Učitel se pohybuje vysoko na hladině hlasové zátěže. V práci jsou uvedeny výsledky, získané při léčení hlasových poruch a je zde navržena metoda (založená na Fourierovské harmonické analýze), umožňující kvalitativně hodnotit míru zlepšení hlasu.

The importance of voice and its use as means of work is substantial in some professions, although demands made on voice may differ in different jobs. Voice problems exercise negative influenceon the efficiency of work at school and more than 20 per cent of teachers are sometimes on sick leave because of their voice problems. In the work there are presented the results obtained by special treatment and method (based on Fourier harmonic analysis) suitable for qualitative estimation of the efficiency of the treatment is proposed.

Related projects: