Publication details

 

Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice

Basic information
Original title:Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice
Title in English:Educational Courses for Adults in the Czech Republic
Authors:Jiří Zounek, Petr Novotný, Dana Knotová, Vlastimil Čiháček
Further information
Citation:ZOUNEK, Jiří, Petr NOVOTNÝ, Dana KNOTOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 2, s. 152-163. ISSN 0031-3815.Export BibTeX
@article{639425,
author = {Zounek, Jiří and Novotný, Petr and Knotová, Dana and Čiháček, Vlastimil},
article_location = {Praha},
article_number = {2},
keywords = {adult education; course; training},
language = {cze},
issn = {0031-3815},
journal = {Pedagogika},
title = {Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice},
volume = {LVI},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Periodical
Keywords:adult education; course; training

Článek přináší výsledky výzkumného šetření vzdělávací nabídky určené pro dospělé v České republice realizovaného v květnu a červnu 2005. Analyzovali jsme nabídku vzdělávání pro dospělé publikovanou různými institucemi, organizacemi a firmami. Výzkumným šetřením jsme chtěli relativně komplexně zmapovat existující vzdělávací nabídku, která je zájemcům k dispozici na webových stránkách, ty jsou v současnosti pro zájemce dominantním zdrojem informací o vzdělávacích příležitostech. Vzdělávací nabídka pro dospělé dostupná na internetu je v České republice poměrně pestrá, ale na straně druhé také značně nepřehledná. To se ukázalo také v průběhu našeho výzkumu, během něhož bylo poměrně obtížné zorientovat se v nabídce nebo zvolit relevantní strategii vyhledávání. V souvislosti s tímto zjištěním se nabízí otázka, jak složité je hledání či jakými cestami se publikovaná nabídka dostává ke klientům. Zajímavým řešením jsou v tomto směru databáze sdružující nabídku více poskytovatelů. V každém případě se však ukazuje, že orientace v různorodé a informačně často nedostatečně specifikované nabídce nemusí být ani pro vážného zájemce o vzdělávání dospělých snadná.

The article presents the results of research survey, conducted in May an June 2005, about the range of educational courses on offer for adults in the Czech Republic. We analysed the range of adult eduacation courses publicised by different institutions, organizations and firms. Using the research survey we wanted to map the existing supply of such courses as they are presented to potential clients on web pages, which are today the main sources of information on educational opportunities. Our aim was not, however, to produce and exhaustive overview of institucions or specific courses. The research sample consisted of all the educational events found on the web pages of all higher vocational schools, private universities and non-profit organisations. By "educational event" we meant any kind of independent, separately offered educational unit (e.g. course, seminar, lecture series etc.) explicitly aimed at adults and characterised by information such as title, educational goals, content and form of study, criteria for selection of participants, students, number of hours, dates etc. The facts that emerged about the range of educational events for adults in the Czech Republic reflect a number of specific developmental circumstances. Private educational institucions predominate among providers, but schools (above all middle and higher vocational schools). In the sample of courses studied, current trends in adult education were evident above all in the expansion of combined and distance studies, and educational response to change in various specific professions. The range of edult educational possibilities advertised on the Internet of Chech Republic is relatively large and diverse, but it is also rather unclear from the point of view of the client. The researcgers themselves found it quite difficult to findtheir way around the information or choose the right strategies. In this context we naturally became interested in the question of the accessibility of the information and the ways that it reaches the public. Databases that list the services of different prviders seem to offer one solution, but in each case it turned out the mode of presentation was inconsistent and details often lacking, so that even a person with a serious interest in adult education would find the process of search difficult.

Related projects: