Publication details

 

Mezigenerační dialog

Basic information
Original title:Mezigenerační dialog
Title in English:Intergeneration dialog
Author:Vladimír Smékal
Further information
Citation:SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog. ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 3, s. 16-18. ISBN E 16140.Export BibTeX
@article{706191,
author = {Smékal, Vladimír},
address = {ČR},
keywords = {dialog; intergeneration relationships; conflicts; empathy},
language = {cze},
location = {ČR},
isbn = {E 16140},
publisher = {Neuvedeno},
title = {Mezigenerační dialog},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Psychology
Type:Popularization text
Keywords:dialog; intergeneration relationships; conflicts; empathy

Studie klade důraz na úlohu empatie a dovednosti naslouchat si v mezigeneračních vztazích.

The study emphasises the role of empathy and listening skills in intergeneration relations.

Related projects: