Publication details

 

Středověké a novověké zdroje tradiční kultury

book coverSborník je výsledkem interdisciplinární spolupráce archeologů a etnologů. Analýzou různých jevů každodenního života bylo zjištěno, že mnohé artefakty tzv. tradiční lidové kultury mají své kořeny v období středověkém a raně novověkém.

Basic information
Original title:Středověké a novověké zdroje tradiční kultury
Title in English:The Medieval and Early Modern Sources of Traditional Culture
Authors:Alena Křížová, Miroslav Válka
Further information
Citation:KŘÍŽOVÁ, Alena a Miroslav VÁLKA. Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie, 2006. 265 s. Spisy ÚEE; sv. 1. ISBN 80-239-7984-1.Export BibTeX
@book{709363,
author = {Křížová, Alena and Válka, Miroslav},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {Traditional Culture Middle Ages Early Modern Time Central Europe},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-239-7984-1},
publisher = {Ústav evropské etnologie},
title = {Středověké a novověké zdroje tradiční kultury},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Monograph
Keywords:Traditional Culture Middle Ages Early Modern Time Central Europe

Sborník je výsledkem interdisciplinární spolupráce archeologů a etnologů. Analýzou různých jevů každodenního života bylo zjištěno, že mnohé artefakty tzv. tradiční lidové kultury mají své kořeny v období středověkém a raně novověkém.

This proceedings is a result of interdisciplinary collaboration of ethnologists with archaeologists. The analyses focused on the particular parts of traditional culture. It was found out that many traditional artifacts came from the Middle Ages and Early Modern time.

Related projects: