Publication details

 

Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma?

Basic information
Original title:Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma?
Title in English:Psychological Identity Research: Exhausted or Inexhaustible Topic?
Author:Petr Macek
Further information
Citation:MACEK, Petr. Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma? In Blatný, M. (ed.). Metodologie psychologického výzkumu: konsilience v rozmanitosti. Praha: Academia, 2006. s. 72-84, 13 s. ISBN 80-200-1450-0.Export BibTeX
@inbook{710152,
author = {Macek, Petr},
address = {Praha},
booktitle = {Blatný, M. (ed.). Metodologie psychologického výzkumu: konsilience v rozmanitosti},
keywords = {identity; psychological research on identity},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {80-200-1450-0},
pages = {72-84},
publisher = {Academia},
title = {Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma?},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Psychology
Type:Chapter of a book
Keywords:identity; psychological research on identity

Stať se zaměřuje na možnosti psychologického zkoumání identity. První část je věnována možnostem zkoumání identity v rámci uvažování o subjektivitě, tzv. činném já a o procesu vztahování se k já (selfing). Zde je možno uvažovat o dimenzích, které jsou relevantní konstruktu identity a které je možné operacionalizovat, konkrétně vědomí odlišnosti a zážitek vlastní jedinečnosti, vědomí kontinuity a konzistence vlastní zkušenosti. Další část stati je věnována vztahu identity a tzv. závazku (commitment) a problému autentičnosti a pravdivého já. V závěrečné části je identita začleněna do koncepcí celoživotního utváření osobnosti (life span psychology), akcentován je procesuální přístup a je upozorněno na skutečnost, že psychologický výzkum jednotlivých aspektů identity (osobnostní, sociální, vývojový) probíhá často izolovaně, bez vzájemné provázanosti.

Possibilities of psychological research of identity are described. Following concepts are discussed: working self, selfing, continuity, uniqueness, consistency. Relationships among personal, social and developmental aspects of identity are emphasized

Related projects: