Publication details

 

Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)

Basic information
Original title:Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
Title in English:Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)
Authors:Bohuslav Fojt, Zdeněk Dolníček, Vladimír Hoffman, Radek Škoda, Zdeněk Trdlička, Josef Zeman
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Geology and mineralogy
Type:Article in Periodical
Keywords:Horní Město;sulphidic ore deposits; stable isotopes; mineralogy; geochemistry

Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník) byla detailne studována

Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)were studie in detail

Related projects: