Publication details

 

Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)

Basic information
Original title:Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
Title in English:Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)
Authors:Bohuslav Fojt, Zdeněk Dolníček, Vladimír Hoffman, Radek Škoda, Zdeněk Trdlička, Josef Zeman
Further information
Citation:FOJT, Bohuslav, Zdeněk DOLNÍČEK, Vladimír HOFFMAN, Radek ŠKODA, Zdeněk TRDLIČKA a Josef ZEMAN. Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník). Acta Musei Moraviae, Sci. geol., Brno, 2007, roč. 92, -, s. 3-57. ISSN 1211-8796.Export BibTeX
@article{720203,
author = {Fojt, Bohuslav and Dolníček, Zdeněk and Hoffman, Vladimír and Škoda, Radek and Trdlička, Zdeněk and Zeman, Josef},
article_location = {Brno},
article_number = {-},
keywords = {Horní Město;sulphidic ore deposits; stable isotopes; mineralogy; geochemistry},
language = {cze},
issn = {1211-8796},
journal = {Acta Musei Moraviae, Sci. geol.},
title = {Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)},
volume = {92},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Geology and mineralogy
Type:Article in Periodical
Keywords:Horní Město;sulphidic ore deposits; stable isotopes; mineralogy; geochemistry

Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník) byla detailne studována

Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)were studie in detail

Related projects: