Publication details

 

Způsobuje ultrazvuk morfologické změny nádorových buněk?

Basic information
Original title:Způsobuje ultrazvuk morfologické změny nádorových buněk?
Authors:Naděžda Vaškovicová, Jiřina Škorpíková, Roman Janisch
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Biophysics
Type:Conference abstract

Related projects: