Publication details

 

Způsobuje ultrazvuk morfologické změny nádorových buněk?

Basic information
Original title:Způsobuje ultrazvuk morfologické změny nádorových buněk?
Authors:Naděžda Vaškovicová, Jiřina Škorpíková, Roman Janisch
Further information
Citation:VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Způsobuje ultrazvuk morfologické změny nádorových buněk? In sborník abstrakt XXX. Dnů lékařské biofyziky. 2007. ISBN 978-80-239-9421-6.Export BibTeX
@proceedings{725342,
author = {Vaškovicová, Naděžda and Škorpíková, Jiřina and Janisch, Roman},
booktitle = {sborník abstrakt XXX. Dnů lékařské biofyziky},
language = {cze},
isbn = {978-80-239-9421-6},
title = {Způsobuje ultrazvuk morfologické změny nádorových buněk?},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Biophysics
Type:Conference abstract

Related projects: