Publication details

 

Bezpečnost bankovnictví - testy PIN-mailerů čtyř českých bank

Basic information
Original title:Bezpečnost bankovnictví - testy PIN-mailerů čtyř českých bank
Title in English:Are PINs distributed by banks in a secure way?
Authors:Jan Krhovják, Marek Kumpošt, Václav Matyáš
Further information
Citation:KRHOVJÁK, Jan, Marek KUMPOŠT a Václav MATYÁŠ. Bezpečnost bankovnictví - testy PIN-mailerů čtyř českých bank. DSM, Praha: Tate International, s.r.o., 2007, XI, č. 3, s. 38-42. ISSN 1211-8737.Export BibTeX
@article{725577,
author = {Krhovják, Jan and Kumpošt, Marek and Matyáš, Václav},
article_location = {Praha},
article_number = {3},
keywords = {bank security; PIN mailers},
language = {cze},
issn = {1211-8737},
journal = {DSM},
title = {Bezpečnost bankovnictví - testy PIN-mailerů čtyř českých bank},
volume = {XI},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Use of computers, robotics and its application
Type:Article in Periodical
Keywords:bank security; PIN mailers

Příspěvek se věnuje problematice bezpečného přenosu PINů a hesel při využívání služeb několika českých bank. Pozornost je věnována zejména bezpečnosti tzv. PIN-maileru, které slouží k distribuci PINů (či jiných citlivých informací) způsobem, který by měl znemožnit jejich přečtení bez zjevného poškození speciální obálky. V druhé polovině článku jsou popsány některé další bezpečnostní nedostatky, s nimiž jsme se u těchto bank setkali.

PIN transfer security - as used by several Czech banks - is reviewed by the authors of this contribution. The authors focus on so-called PIN-mailers used for the transfer of sensitive information that should not be readable without the end-user being able to detect that the transfer envelope had been tampered with. Other security shortcomings are then discussed in the second part of the article.

Related projects: