Publication details

 

Zákon o Ústavním soudu : komentář.

Basic information
Original title:Zákon o Ústavním soudu : komentář.
Title in English:Constitutional Court Act : commentary
Authors:Jan Filip, Pavel Holländer, Vojtěch Šimíček
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Monograph
Keywords:Constitutional court; judicial review; competencies; procedure; organisation

Odborné zpracování všech podstatných otázek organizace a činnosti Ústavního soudu České republiky formou obsáhlé předmluvy a komentáře k jednotlivým ustanovením zákona o Ústavním soudu. Analýza rozhodovací činnosti v období 1993 - 2007. Přehled základní odborné literatury k jednotlivým kompetencím Ústavního soudu.

Professional analyses of all substantial questions of organization, competencies and activities of the Constitutional Court of the Czech Republic in the form of the extensive foreword and comments on particular provisions of the Constitutional Court Act. Analysis of the development of decision-making in the years 1993-2007. An overview of the basic professional literature concerning particular problems and competencies of the Constitutional Court.

Related projects: