Publication details

 

Retinované zuby

Basic information
Original title:Retinované zuby
Title in English:Impacted teeth
Authors:Šárka Moravcová, Pavlína Černochová
Further information
Citation:MORAVCOVÁ, Šárka a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Retinované zuby. In 8.Kongres české ortodontické společnosti – abstrakta a program. 2007. vyd. Plzeň: ČOS, 2007. s. 24.Export BibTeX
@inproceedings{749418,
author = {Moravcová, Šárka and Černochová, Pavlína},
address = {Plzeň},
booktitle = {8.Kongres české ortodontické společnosti – abstrakta a program},
edition = {2007},
keywords = {retention; impacted teeth},
language = {cze},
location = {Plzeň},
pages = {24-24},
publisher = {ČOS},
title = {Retinované zuby},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
Type:Article in Proceedings
Keywords:retention; impacted teeth

Retence zubu je stav, kdy založený vyvíjející se zub neprořezal do dutiny ústní po fyziologickém období jeho prořezávání. Podle příčiny rozlišujeme retenci primární nebo sekundární. Primární retence je podmíněna multifaktoriálně (např. změnou polohy zubního zárodku, vychýlením erupční dráhy, neschopností resorbovat dočasný zub). Sekundární retence je získaná neboli způsobená překážkou v erupční dráze. Diagnóza se tvoří na základě anamnézy, klinického vyšetření a rentgenového vyšetření Léčba může být: ORTODONTICKÁ otevření místa a spontánní erupce retinovaného zubu ORTODONTICKOCHIRURGICKÁ expozice korunky (fenestrace, patefakce, tunelizace) CHIRURGICKÁ extrakce retinovaného zubu V posledních letech je kladen důraz na estetiku frontálního úseku a je snaha retinované zuby zachovat, zařadit do zubního oblouku a vytvořit tak funkčně a esteticky vyvážený celek. Práce vychází z projektu Stomatologického výzkumného centra SVC č. 1M0528

Related projects: