Publication details

 

Právní předpisy samosprávy

Basic information
Original title:Právní předpisy samosprávy
Title in English:The Legal Rules of Self-government
Author:Zdeněk Koudelka
Further information
Citation:KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 346 s. 753. ISBN 978-80-7201-690-7.Export BibTeX
@book{749465,
author = {Koudelka, Zdeněk},
address = {Praha},
edition = {2.},
keywords = {Legal regulations; Municipality; Self-government},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7201-690-7},
note = {Habilitační práce obhájená 24. 6. 2008 na <a href="http://www.flaw.uniba.sk/">Právnické fakultě Univerzity Komenského Bratislava</a>.},
publisher = {Linde Praha a.s.},
title = {Právní předpisy samosprávy},
url = {http://aleph.nkp.cz/F/9PY4PEL1XL6YVM3JIE5P5BJ9RUUL1635BNBQYMTEK8XR1IMJQA-57038?func=full-set-set&set_number=010102&set_entry=000007&format=999},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
WWW:link to a new windowKnihovní záznam.
Type:Monograph
Keywords:Legal regulations; Municipality; Self-government

Kniha se zabývá právními předpisy samosprávy a to obcí, krajů i zájmové samosprávy.

This Book is by legal regulations of self-government and judicature of the Constitutional Court.