Publication details

 

Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů

book coverKniha je ojedinělá v pojetí i ve způsobu zpracování. Mimořádně pokrývá kompletně základní problematiku metod a technologií používaných při autentizaci a autorizaci elektronických platebních transakcích. Jednotlivé kapitoly nabízejí široký záběr ­ od výkladu základních pojmů a koncepcí, až po některá pokročilá témata řešení autentizace a autorizace. Snahou autorů je, aby publikace dokázala nabídnout zajímavé informace pro všechny kategorie čtenářů ­ aby pomohla s orientací těm, kteří se s danou tématikou... more

Basic information
Original title:Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů
Title in English:User authentication and electronic transaction authorization
Authors:Václav (Vašek) Matyáš, Jan Krhovják et al.
Information from University Press
Binding:paperback
Format:160 x 230 cm
Price:198,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Finance; Informatics, Library Studies
Further information
Citation:MATYÁŠ, Václav (Vašek) a Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.Export BibTeX
@book{760918,
author = {Matyáš, Václav (Vašek) and Krhovják, Jan and Lorenc, Václav and Kumpošt, Marek and Říha, Zdeněk and Holer, Vlastimil and Malinka, Kamil and Švenda, Petr and Stetsko, Andriy and Hanáček, Petr and Cvrček, Daniel and Staudek, Jan and Hendrych, Pavel and Janda, Miroslav},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {authentication; authorization; security; electronic transaction;},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4556-9},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Informatics
Type:Monograph
Keywords:authentication; authorization; security; electronic transaction;

Kniha je ojedinělá v pojetí i ve způsobu zpracování. Mimořádně pokrývá kompletně základní problematiku metod a technologií používaných při autentizaci a autorizaci elektronických platebních transakcích. Jednotlivé kapitoly nabízí široký záběr - od výkladu základních pojmů a koncepcí, až po některá pokročilá témata řešení autentizace a autorizace. Snahou autorů je, aby publikace dokázala nabídnout zajímavé informace pro všechny kategorie čtenářů - aby pomohla s orientací těm, kteří se s danou tématikou potkávají poprvé, stejně jako zkušeným profesionálům, kterým pomůže rozšířit si jejich obzor. V první části obsahuje úvod do problematiky, výklad klíčových pojmů, souvislostí atd. Druhá část je zaměřena na trendy vývoje jednotlivých autentizačních metod a jejich známé bezpečnostní nedostatky; třetí část se věnuje současným (běžně používaným) řešením autorizace finančních transakcí. Závěrečná část diskutuje možnosti zvýšení bezpečnosti autentizačních i autorizačních postupů.

This book aims to provide a guidance in the world of authentication and authorization; this first part introduces relevant issues and explains key concepts and relations, etc. The second part then focuses on the developments of authentication methods and their security problems and the third part then deals with current methods of authorizing financial transactions. The final part discusses options for improving the security of authentication and authorization procedures.

Related projects: