Publication details

 

Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy

Basic information
Original title:Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy
Title in English:Reading literacy of primary school pupils
Author:Veronika Najvarová
Further information
Citation:NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, 2008, roč. 18, č. 1, s. 7-21. ISSN 1211-4669.Export BibTeX
@article{766321,
author = {Najvarová, Veronika},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {reading literacy; functional literacy; developmental factors of reading literacy; PIRLS},
language = {cze},
issn = {1211-4669},
journal = {Pedagogická orientace},
title = {Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy},
volume = {18},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Periodical
Keywords:reading literacy; functional literacy; developmental factors of reading literacy; PIRLS

V příspěvku představujeme výzkum čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ, který byl realizován ve školním roce 2005/6 na vybraných brněnských základních školách. Podrobně popisujeme výzkumný design, kombinující kvantitativní a kvalitativní metody zkoumání, jednotlivé použité techniky a nástroje, průběh výzkumu a vybrané výsledky. Na závěr nabízíme k diskusi některá zjištění.

The paper introduces research on reading literacy of primary school children, which was realised in 2005/6 in Brno. We describe research design combining quantitative and qualitative approach, its methods and techniques, the course of the research and selected results. Some findings are offered for discussion towards the end.

Related projects: