Publication details

 

Chronická pankreatitida a metabolické osteopatie

Basic information
Original title:Chronická pankreatitida a metabolické osteopatie
Title in English:Chronic pancreatitis and metabolic osteopathies
Authors:Hana Dujsíková, Petr Dítě, Josef Tomandl, Arona Ševčíková, Martina Mišejková, Marie Přecechtělová
Further information
Citation:DUJSÍKOVÁ, Hana, Petr DÍTĚ, Josef TOMANDL, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Martina MIŠEJKOVÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Chronická pankreatitida a metabolické osteopatie. Osteologický bulletin, Praha: Osteologický bulletin, 2008, roč. 13, č. 1, s. 17-22. ISSN 1211-3778.Export BibTeX
@article{768424,
author = {Dujsíková, Hana and Dítě, Petr and Tomandl, Josef and Ševčíková, Arona and Mišejková, Martina and Přecechtělová, Marie},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
keywords = {chronic pancreatitis; vitamin D; osteopenia; osteoporosis; osteomalacia},
language = {cze},
issn = {1211-3778},
journal = {Osteologický bulletin},
title = {Chronická pankreatitida a metabolické osteopatie},
volume = {13},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Other specializations of internal medicine
Type:Article in Periodical
Keywords:chronic pancreatitis; vitamin D; osteopenia; osteoporosis; osteomalacia

Kostní demineralizace byla zjištěna u 39 % pacientů s chronickou pankreatitidou. Výskyt osteopatie souvisí s pankreatickou insuficiencí a deficitem vitaminu D

Bone demineralization was found out in 39 % of patients with chronic pancreatitis. The occurrence of osteopathy was depended on pancreatic insufficiency and vitamin D deficiency.