Publication details

 

Informace veřejného sektoru a jejich další komerční využití

Basic information
Original title:Informace veřejného sektoru a jejich další komerční využití
Title in English:Public Sector Information and Their Commercial Re-Use
Author:Radim Polčák
Further information
Citation:POLČÁK, Radim. Informace veřejného sektoru a jejich další komerční využití. Veřejná správa, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 4-7. ISSN 1213-6581.Export BibTeX
@article{769144,
author = {Polčák, Radim},
article_location = {Praha},
article_number = {7},
keywords = {PSI;public sector information},
language = {cze},
issn = {1213-6581},
journal = {Veřejná správa},
title = {Informace veřejného sektoru a jejich další komerční využití},
volume = {2008},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:PSI;public sector information

Článek rozebírá právní otázky související s komerčním využitím informací veřejného sektoru. Zaměřuje se přitom především na praktickou aplikaci zákona o svobodném přístupu a na souvislosti s evropskou harmonizační úpravou Směrnicí o dalším využití informací veřejného sektoru.

The acrticle analyzes issues relating to commercial re-use of information that are produced by the public sector. It focuses namely on practical application of the Freedom of Information Act and its relation to the European harmonizing legislation, namely the Directive of the Re-Use of Public Sector Information.

Related projects: