Publication details

 

A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key

book coverDruhé, upravené vydání vysokoškolské učebnice (skripta) A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) nabízí studentům anglistiky ucelený přehled teorie FSP (funkční větné perspektivy), rozpracované Janem Firbasem. Sestává ze 14 kapitol, a kromě výkladového materiálu obsahuje i cvičení, bibliografii, doporučenou četbu a (oproti prvnímu vydání) i klíč ke cvičení. Úvod je věnován Pražskému lingvistickému kroužku.

Basic information
Original title:A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key
Author:Martin Adam
Information from University Press
Price:140,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Education
Further information
Citation:ADAM, Martin. A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 100 s. VŠ učebnice. ISBN 978-80-210-4605-4.Export BibTeX
@misc{769276,
author = {Adam, Martin},
address = {Brno},
edition = {2.},
keywords = {FSP; Firbas; functional; sentence; perspective; Prague School; Mathesius; key},
language = {eng},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4605-4},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key},
year = {2008}
}
Original language:English
Field:Linguistics
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:FSP; Firbas; functional; sentence; perspective; Prague School; Mathesius; key

The university textbook offers a complex outline of FSP (functional sentence perspective), elaborated by Professor Jan Firbas. It cosists of 14 chapters, and, apart from the theoretical background it comprises exercises, bibliography, further reading section and the key to excercises. The introduction is devoted to the Prague School of lingiustics.