Publication details

 

Mpembův jev - jev, nebo artefakt?

Basic information
Original title:Mpembův jev - jev, nebo artefakt?
Title in English:Mpemba´s Effect - Effect or Artefact?
Authors:Vladislav Navrátil, Dagmar Jenišová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Physical chemistry and theoretical chemistry
Type:Article in Proceedings
Keywords:water; temperature; freezing point; Mpembas Effect

Mpembův jev, týkající se rychlejšího zamrznutí teplé vody ve srovnání s vodou studenou, rozdělil ty, kteří se touto oblastí fyziky a chemie zabývají, na dva tábory - ty, kteří mu věří a ty, kteří o něm pochybují. Příspěvek se zabývá experimentálním ověřováním Mpembova jevu za různých výchozích podmínek tuhnutí vody i různých roztoků a jiných homogenních kapalin. V žádném z ověřovaných případů nebyl Mpembův jev pozorován.

Mpembas Effect, concerning of faster freezing of warmer water in comparison with a cold one has divided involved scientists into two parts - those who believe it and those who are sceptic. Our contribution deals with experimental verification of Mpembas effect under various conditions of freezing not only pure water but also other homogennous liquids. Mpembas effect has not been observed in any case.

Related projects: