Publication details

 

Smlouva o dílo dle obchodního zákoníku. (II. část)

Basic information
Original title:Smlouva o dílo dle obchodního zákoníku. (II. část)
Title in English:A contract for work under Commercial code (II. part)
Author:Karel Marek
Further information
Citation:MAREK, Karel. Smlouva o dílo dle obchodního zákoníku. (II. část). Právní rádce, Praha: Economia, 2008, roč. 16, č. 10, s. I-X. ISSN 1210-4817.Export BibTeX
@article{786853,
author = {Marek, Karel},
article_location = {Praha},
article_number = {č. 10},
keywords = {Commercial Code; Contract for Work; Subcontractors; Discharge of an Obligation},
language = {cze},
issn = {1210-4817},
journal = {Právní rádce},
note = {Praktická příručka},
title = {Smlouva o dílo dle obchodního zákoníku. (II. část)},
url = {http://pravniradce.ihned.cz/c4-10078240-28161230-F00000_d-smlouva-o-dilo-dle-obchodniho-zakoniku-i-cast},
volume = {roč. 16},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
WWW:link to a new windowhttp://pravniradce.ihned.cz/c4-10078240-28161230-F00000_d-smlouva-o-dilo-dle-obchodniho-zakoniku-i-cast
Type:Article in Periodical
Keywords:Commercial Code; Contract for Work; Subcontractors; Discharge of an Obligation

Příspěvek navazuje na jeho I. část a zabývá se dalšími aktuálními otázkami uzavírání obchodněprávní smlouvy o dílo. Zkoumá se zde, kdy dochází ke vzniku smlouvy a zkoumá se i postavení obchodních zvyklostí, obchodních podmínek a vykládacích pravidel při vzniku kontraktu. Autoři navrhují méně formální způsoby kontraktace.

The paper follows the previous paper called A contract for work under Commercial code (I. part). It continues with other important issues of contract for work, especially with production of work, subcontractors, object of performance, titles to property, discharge of an obligation etc.

Related projects: