Publication details

 

Potřebujeme filozofii přežití?

Basic information
Original title:Potřebujeme filozofii přežití?
Title in English:Do we need a philosophy of survival?
Author:Josef Šmajs
Further information
Citation:ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filozofii přežití? Filosofický časopis AV ČR, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 56, č. 4, s. 593-598. ISSN 0015-1831.Export BibTeX
@article{788053,
author = {Šmajs, Josef},
article_location = {Praha},
article_number = {4},
keywords = {philosophy; nature; culture; Earth},
language = {cze},
issn = {0015-1831},
journal = {Filosofický časopis AV ČR},
title = {Potřebujeme filozofii přežití?},
volume = {56},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
Type:Article in Periodical
Keywords:philosophy; nature; culture; Earth

Čálnek reaguje na filosofickou diskusi, probíhající ve filosofickém časopise a připomíná základní evolučne ontolugická hlediska interpretace ekologického problému.

This contribution reacts to the ongoing discussion, in this journal, of the problem a "tenancy contract with the Earth". The autor of the text of the contract reminds us that the term "contract" is a metaphor and the text of the contract only addresses man who, in conflict of culture wint nature, is the single "party of the agreement".