Publication details

 

O elementárním modelu GPS

Basic information
Original title:O elementárním modelu GPS
Title in English:An Elementary Model of Global Positioning System
Authors:Jan Horský, Vladislav Navrátil
Further information
Citation:HORSKÝ, Jan a Vladislav NAVRÁTIL. O elementárním modelu GPS. Obzory matematiky fyziky a informatiky, FPV UKF, Tr. A Hlinku 1, 949 74 Nitra: PROTONIT s.r.o, 2008, roč. 2008/37, č. 4, s. 37-41. ISSN 1335-4981.Export BibTeX
@article{808142,
author = {Horský, Jan and Navrátil, Vladislav},
article_location = {FPV UKF, Tr. A Hlinku 1, 949 74 Nitra},
article_number = {4},
keywords = {theory of relativity; global positioning system; school},
language = {cze},
issn = {1335-4981},
journal = {Obzory matematiky fyziky a informatiky},
title = {O elementárním modelu GPS},
volume = {2008/37},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Theoretical physics
Type:Article in Periodical
Keywords:theory of relativity; global positioning system; school

Článek je věnován popisu základních fyzikálních principů GPS. Důraz je kladen na roli relativity současnosti.

The article deals with the basic physical principles of Global Positioning System. We emphasize the role of relativity of simultaneously there.