Publication details

 

Nemalobuněčný karcinom plic

Basic information
Original title:Nemalobuněčný karcinom plic
Authors:Jana Skřičková, Marcela Tomíšková, Jana Kaplanová
Further information
Citation:SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic. Onkologická péče, 2008, roč. 12, č. 4, s. 5-9.Export BibTeX
@article{819587,
author = {Skřičková, Jana and Tomíšková, Marcela and Kaplanová, Jana},
article_number = {4},
journal = {Onkologická péče},
title = {Nemalobuněčný karcinom plic},
volume = {12},
year = {2008}
}
Type:Article in Periodical