Publication details

 

Retransplantace a udržovací léčba relabujícího/progredujícího mnohočetného myelomu

Basic information
Original title:Retransplantace a udržovací léčba relabujícího/progredujícího mnohočetného myelomu
Authors:A. Křivanová, R. Hájek, M. Krejčí, Z. Adam, I. Burešová, L. Pour, L. Zahradová, V. Sandecká, M. Holánek, V. Ščudla, K. Indrák, V. Maisnar, K. Havlíková, J. Mayer, J. Vorlíček
Further information
Citation:KŘIVANOVÁ, A., R. HÁJEK, M. KREJČÍ, Z. ADAM, I. BUREŠOVÁ, L. POUR, L. ZAHRADOVÁ, V. SANDECKÁ, M. HOLÁNEK, V. ŠČUDLA, K. INDRÁK, V. MAISNAR, K. HAVLÍKOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Retransplantace a udržovací léčba relabujícího/progredujícího mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 69 - 69. ISSN 1213-5763.Export BibTeX
@article{826698,
author = {Křivanová, A. and Hájek, R. and Krejčí, M. and Adam, Z. and Burešová, I. and Pour, L. and Zahradová, L. and Sandecká, V. and Holánek, M. and Ščudla, V. and Indrák, K. and Maisnar, V. and Havlíková, K. and Mayer, J. and Vorlíček, J.},
article_number = {Suppl.2},
issn = {1213-5763},
journal = {Transfuze a hematologie dnes},
title = {Retransplantace a udržovací léčba relabujícího/progredujícího mnohočetného myelomu},
volume = {14},
year = {2008}
}
Type:Article in Periodical