Publication details

 

Druhá linie léčby malobuněčného bronchogenního karcinomu monoterapii topotecanem-doplněný soubor nemocných 2005-2008 čtyř pracovišť. Aktuální stav v diagnostice relapsu maloobuněčné rakoviny plic, množství léčby ve druhé a dalších liniích.

Basic information
Original title:Druhá linie léčby malobuněčného bronchogenního karcinomu monoterapii topotecanem-doplněný soubor nemocných 2005-2008 čtyř pracovišť. Aktuální stav v diagnostice relapsu maloobuněčné rakoviny plic, množství léčby ve druhé a dalších liniích.
Title in English:Second-line treatment of small cell lung cancer with erlotinib in monotherapy
Authors:J. Roubec, F. Chaloupka, Marcela Tomíšková, T. Jakubcová, Jana Skřičková, V. Kolek, P. Reiterer
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Pneumology
Type:Article in Proceedings
Keywords:small cell lung cancer; second-line treatment; topotecan

Čtyři pracoviště podávají kombinované výsledky za 4 roky (2005-2008)o druhé linii léčby malobuněčného bronchogenního karcinomu monoterapii topotecanem - doplněný soubor nemocných 2005-2008 čtyř pracovišť. Aktuální stav v diagnostice relapsu maloobuněčné rakoviny plic, množství léčby ve druhé a dalších liniích.

Four department combine in presenting results of second-line treatment of small cell lung cancer with topotecan in monotherapy.

Related projects: