Publication details

 

Geografické aspekty středoevropského prostoru

Basic information
Original title:Geografické aspekty středoevropského prostoru
Title in English:Geographival aspects of Central European Space
Authors:Hana Svatoňová, Dana Hübelová
Further information
Citation:SVATOŇOVÁ, Hana a Dana HÜBELOVÁ. Geografické aspekty středoevropského prostoru. 2009.Export BibTeX
@proceedings{858983,
author = {Svatoňová, Hana and Hübelová, Dana},
keywords = {conference; geography},
language = {cze},
title = {Geografické aspekty středoevropského prostoru},
url = {http://ped.muni.cz/wgeo},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Earth magnetism, geography
WWW:link to a new windowhttp://ped.muni.cz/wgeo
Type:Conference
Keywords:conference; geography

17. ročník mezinárodní geografické konference Geografické aspekty středoevropského prostoru. V rámci konference se sešli geografové z České a Slovenské republiky, představili a diskutovali řešení svých vědeckých úkolů. KOnference byla připravena v rámci spolupráce s katedrou geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Konstantina Filosofa v Nitře.

The 17th international geographical conference Geographival aspects of Central European Space.Czech and Slovak geographers presented and discussed solutions to their scientific tasks. The conference was prepared in cooperation with the Department of Geography and Regional Development, Faculty of Science University, Constantine Philosopher university in Nitra.