Publication details

 

Pár poznámek k libretu Dalibora

Basic information
Original title:Pár poznámek k libretu Dalibora
Title in English:Notes on the libretto of Dalibor
Author:Pavel Drábek
Further information
Citation:DRÁBEK, Pavel. Pár poznámek k libretu Dalibora. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12, 1-2, s. 95-106. ISSN 1803-845X.Export BibTeX
@article{859053,
author = {Drábek, Pavel},
article_location = {Brno},
article_number = {1-2},
keywords = {Bedřich Smetana; Dalibor; Josef Wenzig; Ervín Špindler; operatic libretto; libretto; opera; Czech opera},
language = {cze},
issn = {1803-845X},
journal = {Theatralia},
title = {Pár poznámek k libretu Dalibora},
volume = {12},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Mass media, audiovision
Type:Article in Periodical
Keywords:Bedřich Smetana; Dalibor; Josef Wenzig; Ervín Špindler; operatic libretto; libretto; opera; Czech opera

Studie o libretu Smetanovy opery Dalibor. Zasazení opery do kontextu české kultury, proměňující se ocenění opery a strukturní analýza libreta.

A study on the libretto of Bedřich Smetana's opera Dalibor. The context of the opera in Czech culture and politics, the changing reception of the opera, and a structural analysis of the libretto.

Related projects: