Detail publikace

 

Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ?

Základní údaje
Originální název:Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ?
Autoři:Petr Kachlík, Marie Havelková, Pavel Menšík, Tatiana Kimáková
Další údaje
Citace:KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ? In SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. (Eds.). Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VI. 1. vyd. Martin (SR): JLF UK, 2009. s. 124-131, 8 s. ISBN 978-80-88866-64-0.Export BibTeX
@inproceedings{860140,
author = {Kachlík, Petr and Havelková, Marie and Menšík, Pavel and Kimáková, Tatiana},
address = {Martin (SR)},
booktitle = {SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. (Eds.). Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VI.},
edition = {1.},
keywords = {Questionnaire; ergonomics; manual; spine; school; teacher; defect; pupil; prevention},
language = {cze},
location = {Martin (SR)},
isbn = {978-80-88866-64-0},
pages = {124-131},
publisher = {JLF UK},
title = {Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ?},
year = {2009}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Pediatrie
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:Questionnaire; ergonomics; manual; spine; school; teacher; defect; pupil; prevention

Vhodná pohybová aktivita je nezbytnou potřebou ke zdravému růstu a vývoji dítěte. K hlavním školním rizikům patří přenos infekce, nedostatek pohybu a přetěžování. Nevhodná pracovní poloha v kombinaci s ergonomicky nevyhovujícím nábytkem přinášejí častější výskyt vzniku problémů se zády. Situaci dále komplikuje svalové dysbalance a obezita. Autoři pomocí anonymního dotazování realizovali sondu do situace na 10 základních školách v Brně. Pedagogové učí přibližně pětinu žáků s poruchami páteře, snaží se žákům pomoci, dbát na vhodné držení těla a správné návyky. Učitelé by uvítali více informací, jak vady páteře včas rozpoznat, poradit dětem i rodičům. Včasně zahájená prevence a nápravná opatření zlepšují zdraví a života, dovolují vyšší pohodu při učení a práci, zanedbatelný není ani ekonomický efekt. Výzkum byl realizován v rámci výzkumného záměru fakulty Škola a zdraví 21.

Související projekty: