Publication details

 

Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ?

Basic information
Original title:Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ?
Title in English:Does environment an elementary school in the Czech Republic support development of child health spine ?
Authors:Petr Kachlík, Marie Havelková, Pavel Menšík, Tatiana Kimáková
Further information
Citation:KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ? In SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. (Eds.). Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VI. 1. vyd. Martin (SR): JLF UK, 2009. s. 124-131, 8 s. ISBN 978-80-88866-64-0.Export BibTeX
@inproceedings{860140,
author = {Kachlík, Petr and Havelková, Marie and Menšík, Pavel and Kimáková, Tatiana},
address = {Martin (SR)},
booktitle = {SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. (Eds.). Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VI.},
edition = {1.},
keywords = {Questionnaire; ergonomics; manual; spine; school; teacher; defect; pupil; prevention},
language = {cze},
location = {Martin (SR)},
isbn = {978-80-88866-64-0},
pages = {124-131},
publisher = {JLF UK},
title = {Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ?},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Paediatry
Type:Article in Proceedings
Keywords:Questionnaire; ergonomics; manual; spine; school; teacher; defect; pupil; prevention

Vhodná pohybová aktivita je nezbytnou potřebou ke zdravému růstu a vývoji dítěte. K hlavním školním rizikům patří přenos infekce, nedostatek pohybu a přetěžování. Nevhodná pracovní poloha v kombinaci s ergonomicky nevyhovujícím nábytkem přinášejí častější výskyt vzniku problémů se zády. Situaci dále komplikuje svalové dysbalance a obezita. Autoři pomocí anonymního dotazování realizovali sondu do situace na 10 základních školách v Brně. Pedagogové učí přibližně pětinu žáků s poruchami páteře, snaží se žákům pomoci, dbát na vhodné držení těla a správné návyky. Učitelé by uvítali více informací, jak vady páteře včas rozpoznat, poradit dětem i rodičům. Včasně zahájená prevence a nápravná opatření zlepšují zdraví a života, dovolují vyšší pohodu při učení a práci, zanedbatelný není ani ekonomický efekt. Výzkum byl realizován v rámci výzkumného záměru fakulty Škola a zdraví 21.

The authors use an anonymous query realize probe into the situation in 10 elementary schools in Brno. Educators learn about a fifth of pupils with disorders of the spine, trying to help pupils to ensure the appropriate posture and good habits. Teachers would welcome more information on early recognition of the defects of the spine, to advise children and parents. Timely initiated corrective actions to prevent and improve the health and life, allow greater comfort for learning and work, not even a negligible economic effect. The research was conducted within the research plan School and Health 21.

Related projects: